Till innehåll på sidan

Redaktörsmaterial

[3]
"Methods and Concepts of Land Management : Diversity, Changes and New Approaches," 1. uppl. Zurich, vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, European Academy of Land Use and Development (EALD), 2020.
[8]
"Challenges for Governance Structures in Urban and Regional Development," Zurich, vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, 2015.
[9]
"Land Management : Potential, Problems and Stumbling Blocks," Zurich, vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, 2013.
[10]
"The urban fabric of crime and fear," , Springer Netherlands, 2012.
[11]
"Fastighetsteknik : En antologi om markanknutna rättigheter.," Stockholm, KTH Royal Institute of Technology, 2005.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2021-04-14