Till innehåll på sidan

Implementering av BIM

AVSLUTAT PROJEKT
Ett forskningsprojekt som undersöker implementerandet av BIM hos Trafikverket. Projektet syftar till att vetenskapligt undersöka implementeringen av en systemisk innovation hos en stor statlig beställare.

Projektledare: Väino Tarandi, seniorforskare, KTH

Huvudhandledare: Tina Karrbom Gustavsson, lektor och docent, KTH

Doktorand: Hannes Lindblad, KTH

Finansiär: Trafikverket

Publikationer:

Lindblad, H. “Lost in translation. A case of BIM implementation at a large public client ”. Licentiatavhandling, Fastigheter och byggande, KTH. (2017) http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1107567/FULLTEXT03.pdf

Lindblad, H., Karrbom Gustavsson, T.: " Receptiveness for change : The case of a public client " i Association of Researchers in Construction Management, ARCOM - 33rd Annual Conference 2017, Proceeding, 2017, s. 64-72.

Lindblad, H. Black boxing BIM: the public client´s strategy in BIM implementation. Construction Management and Economics, www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01446193.2018.1472385

Lindblad, H., Karrbom Gustavsson, T. ”Project managers as involuntary policy implementers? The case of implementing BIM.” Peer-review. Proceedings of the 34th annual ARCOM-conference. (2018)

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2020-04-24