Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forum för Bostadsforskning Stockholm

Forum för Bostadsforskning Stockholm (FBS) är resultatet av ett samverkansinitiativ mellan juridiska institutionen och kulturgeografiska institutionen, SU, institutionen för Fastigheter och byggande, KTH, Fastighetsägarna Sverige och Sveriges Allmännytta, som syftar till att främja ökad dialog och erfarenhetsutbyte mellan forskare och det övriga samhället.

Forum för Bostadsforskning arrangerar seminarier om aktuella händelser inom bostadsmarknaden. Seminarierna sker via zoom och anmälan krävs. Läs om kommande seminarier på Kommande seminarier | KTH . Deltagarna i FBS har också gemensamma forskningsprojekt. Mer information finns på Pågående forskning .

Medlemmar i nätverket

Medlemmar i nätverket

Forum för Bostadsforskning Stockholm (FBS) är ett samverkansinitiativ mellan Juridiska institutionen  och Kulturgeografiska institutionen , SU, Institutionen för fastigheter och byggande , KTH, Fastighetsägarna Sverige  och Sveriges Allmännytta .

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2022-12-01