Till innehåll på sidan

Kommande seminarier

FBS håller regelbundet i seminarier rörande aktuella ämnen inom bostadsforskning.

Hur kan förutsättningarna för boendegemenskaper förbättras?

Anmälan

Så kallad ”collaborative housing”, eller fritt översatt till svenska ”boendegemenskaper”, är ett samlingsbegrepp för olika typer av initiativ baserade på självorganisering och kollektiva lösningar, som till exempel kooperativa boendeformer, byggemenskaper och co-housing. Medlemmar i FBS fick under 2022 medel från Formas för att skapa en forskningsöversikt över juridiska, ekonomiska och sociala förutsättningar av betydelse för möjligheten att utveckla konceptet till en socialt inkluderande bostadsform som är tillgänglig för en större krets av medborgare. Nu planeras ett seminarium för att delge de första resultaten i projektet och ge tillfälle för diskussion.

Välkommen!

Talare: Elisabeth Ahlinder, SU och Anna Granath Hansson, Nordregio

När: Fredagen den 21 april 2023 kl. 9-10

Var: Seminariet äger rum på Stockholms universitet i SCCL:s lokaler på plan 6, biblioteksbyggnaden, Södra husen, Frescati, samt online på zoom.

Sista anmälningsdag 14 april


Länken till mötet kommer att skickas till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2023-03-08