Till innehåll på sidan

Medicintekniska produkter i system – resonemang kring riskhantering med praktiska exempel

Gruppen för säkerhetsforskning arrangerar seminarium.

Tid: Må 2021-12-13 kl 13.15 - 15.00

Plats: zoom

Språk: svenska

Föreläsare: Bo Höjdefors

Bo Höjdefors, HM-Teknik /FMV, talar om risker och säkerhet kopplade till medicinsk teknik i sjukvården.

Seminariet kommer att ge exempel på medicinteknisk utrustning, tekniska system och hur risker hanteras i konstruktionsarbete /produktion, innan en medicinteknisk produkt kan CE-märkas enligt nya MDR/IVDR. Klinisk vardag tas upp där produktens nytta ställs i relation till risker för patient och personal. Vidare diskuteras systemsäkerhet i sjukvården. Flera exempel ges på olyckor och tillbud.

Bo har lång erfarenhet av medicinsk teknik/systemsäkerhet och har som medicinteknisk högskoleing, varit verksam inom utveckling, underhåll, Regulatory affairs samt haft ledande befattningar inom myndigheter (EU-kommissionen mfl), industri och sjukvård. Bo har deltagit i arbetet med framtagandet av EU-direktiven liksom tekniska standarder. Han har även arbetat med medicinteknisk planering, projektering av sjukhus (Nya Karolinska, Södertälje mfl).

Seminariet sker på Zoom,

Länk https://kth-se.zoom.us/j/63736135727

Välkomna

Per Näsman

Gruppen för säkerhetsforskning

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2021-10-21