Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s Energiplattform välkomnar Sveriges ordförandeskap för EU och KTH:s nya rektor

Rektor Anders Söderholm tillsammans med bland andra Lina Bertling Tjernberg
KTH:s nya rektor Anders Söderholm deltog under Energiplattformens kompetensdag i slutet av 2022. Foto: Mikael Sjöberg
Publicerad 2023-01-17

Energiförsörjningen är fortsatt i fokus och Energiplattformen vill utgöra en arena för kunskap och bidra till innovativa och strategiska lösningar. Plattformens föreståndare kommenterar läget i årets första terminsintervju.

Hej, Lina Bertling Tjernberg, föreståndare för KTH Energiplattform. Ett nytt år står för dörren, vad ser du fram emot?

Porträttfoto på Lina Bertling Tjernberg
Lina Bertling Tjernberg, föreståndare för KTH Energiplattform. Foto: Ateljé Uggla

– Året fick en rivstart tack vare att Sverige nu är ordförande i EU:s ministerråd. För min egen del inleddes det med ett rundabordssamtal med generaldirektör Ditte Juul Jørgensen vid EU-kommissionens Generaldirektorat för energi, DG ENER. Här samlades företag, myndigheter och branschorganisationer för att diskutera EU:s åtgärder för att hantera energikrisen, och planera inför de långsiktiga klimatmålen. 

– KTH deltar i en rad aktiviteter under ordförandeskapet, bland annat inom universitetsalliansen Stockholm trio  med ett deltagande i konferensen Sustainable horizons: Does our future depend on science? .

– Under det kommande halvåret är det viktigt att vi som energiforskare är redo att bidra i olika sammanhang för att dela med oss av vår kunskap. Energifrågorna kommer att fortsätta vara en stor del av den politiska agendan i Europa. Där är det viktigt att nya beslut tas utifrån kunskap.

Som forskare är det viktigt att ta en aktiv del i samhällsdebatten kring vår energiförsörjning, vilka frågor är aktuella i dag?

– Vi fick ett positivt besked nu från regeringen där de föreslår en lagändring  för att ta bort tidigare hinder för kärnkraften. Det är ett viktigt steg för att ge alla kraftslag samma chans  att bidra till vår energiförsörjning. Efter en lång tids polariserad debatt kring kraftslag börjar nu steg tas för att kunna jämföra olika kraftslag på lika villkor och därmed kunna basera beslut utifrån resursoptimering. Här kommer forskningen in. Vi bedriver forskning inom ett brett område inom energi där det framtida energisystemet behöver olika teknik- och systemlösningar.  

– Det är viktigt inom akademiskt arbete att hitta balans mellan egen forskning och deltagandet i externa evenemang. Vårterminen har vi som vanligt stort fokus på forskning och nya utlysningar. För oss energiforskare har Energimyndigheten flera utlysningar  med deadline redan i februari.

Ni planerar flera egna evenemang under året inom ramen för KTH Energiplattform, berätta mer!

– Den elfte maj har vi ett gemensamt evenemang tillsammans med KTH:s Materialplattform  med fokus på energi och materialforskning. Här visar vi tillsammans hur viktigt nya material är för framtidens energiförsörjning. Vi planerar även för en workshop med fokus på solenergi. 

– Sen ser vi fram mot årets upplaga av KTH Energy Dialogue  som i år planeras till den 30 november, så spara det datumet i din kalender redan i dag. 

Du blev invald som ledamot i IVA  strax innan årsskiftet, vad betyder det?

– Min ambition är att lägga lite extra energi på att stärka samarbetet mellan Energiplattformen och IVA:s avdelning Elektroteknik. Vi planerar redan för den gemensamma plattformsdagen i IVA:s lokaler den 11 maj. Men jag ser även hur fler spännande samarbeten kan sjösättas som stärker samverkan och bidrar till forskningen. 

– Ett viktigt initiativ från IVA är deras 100-lista som sätter ljuset på forskningsprojekt inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Passa på att söka dit senast den sista februari  för att öka din kontakt med näringslivet och samverkan med samhället.

Året 2023 startar även med ny ledning vid KTH då Anders Söderholm tillträdde som rektor vid KTH  den första december. Ni har redan börjat ert samarbete?

– Vi hade glädjen att bjuda in vår nya rektor Anders Söderholm att öppna vårt sista event för 2022 Kompetensdagen energi . Rektor har redan visat ett stort engagemang i vår forskning och våra forskningsmiljöer. 

– Vi har en fantastisk möjlighet att utifrån fakultetens expertis och med våra goda kontakt med näringsliv och samhälle, bidra till teknikgenombrott och systemlösningar för en framtida uthållig, resilient och oberoende energiförsörjning i Europa!

Text: Magnus Trogen Pahlén