Till innehåll på sidan

Materialdagen 2019

Materialdagen 2019 äger rum den 18 juni och samproduceras med Institutionen för Materialvetenskap då deras sektion Bergsskolan firar 200 år. Årets tema är metalliska material.

Tema: metalliska material

Ett mål med jubileumsfirandet är att lyfta fram det framsynta beslutet att satsa på högre teknisk utbildning och den framgångsrika forskning som har underbyggt denna. Livslång utbildning med utgångspunkt i ledande forskning har tillsammans med entreprenörskap lagt grunden för en stark industriell utveckling.

Med jubileumskonferensen vill vi belysa forskningens och utbildningens bidrag till att lösa de stora utmaningarna som mänskligheten ställs inför i vår tid. Utmaningar som handlar om jordens klimat, vikten av en god miljö, en effektiv hushållning med våra resurser och människans grundläggande behov av exempelvis mat och sjukvård.

Inom samtliga dessa områden ingår metalliska material som en del i möjliga lösningar, men det medför också krav på effektivt utnyttjande av materialet och dess egenskaper, såväl som möjlighet till återanvändning och återvinning. Allt detta kommer att ställa krav på en fortsatt utveckling och fördjupning av vår kunskap och den kunskapen skall förmedlas till studenterna, framtidens problemlösare!

Program

Plats: Parallella sessioner i salarna B1–B3 på Brinellvägen 23

09:00–11:45
Sal B1 "Metaller för energilagring och produktion"

Sal B2, "Återvinning av metaller"

Sal B3 "Additiv tillverkning–material och applikationer"

11:45–14:00 LUNCH

14:00–16:45
Sal B1 "Ab-initio för framtida materialdesign"

Sal B2 "Processteknik för minskad miljöbelastning"

Sal B3 "Utveckling av nya legeringar"

16:45–17:00 Konferensenavslutas–Annika Borgenstam, Prefekt KTH MSE

Bergsskolans historia

Läs mer på engelska.