Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Materialdagen 2020: “Über polymerisation”

Polymerer – 100 år av makromolekylär vetenskap. Nya material som plast, gummi, textilier och lim har blivit en självklar del av vår vardag. Ökade krav på resurseffektivitet och cirkulär ekonomi ställer nya krav. Vilka är möjligheterna att utveckla polymera material för att möta de nya kraven? Välkommen tisdag 29 september, kl: 15:00 - 18:00.

I år är det 100 år sedan nobelpristagaren Herman Staudinger publicerade sin banbrytande artikel som ledde i bevis att polymerer existerar och kan skapas på syntetisk väg. Det har lett till en revolution och allt fler polymera material har skapats vilka präglat vår moderna livsstil. Plast är ett exempel. Den är en omistlig del av vår vardag, både i form av konsumtionsvaror och matförpackningar men också i avancerade material inom elektronik och sjukvård, exempelvis proteser.

Medvetenheten om de negativa miljöeffekterna av vissa fossilbaserade polymera material ökar. Men vi kommer att behöva material med samma egenskaper och helst bättre i framtiden. Samtidigt ökar kraven på cirkuläritet och återvinning.

  • Staudingers teori innebar en revolution i utveckling av polymerer. Vilka är de viktigaste utvecklingsstegen? Hur har det påverkar vår värld och vårt sätt att leva?
  • Hur har den kemiska industrin utvecklats genom möjligheterna att framställa polymerer på syntetisk väg?
  • Hur arbetar kemisk industri idag med nya material och den gröna omställningen?
  • Hur ser forskningsfronten ut?
  • Hur ska vi skapa en nyanserad, kunskapsbaserad debatt kring plast och andra polymera material?

Medverkar gör bland andra: Ann-Christine Albertsson, professor emeritus, KTH, Lena Lundberg, ansvarig plastråvarufrågor, IKEM, Stefan Lundmark, Principal Scientist, Perstorp, Henrik Thunman, professor, Chalmers.

Moderator: Ulrica Edlund, professor, KTH

Välkommen till ett seminarium arrangerat av Materialplattformen och IVAs avdelning för Kemiteknik.

Datum och tid: Tisdag 29 september 2020 15:00 - 18:00.

Anmäl dig här (IVA). 

Program


15:00 – Välkommen
Ulrica Edlund dagens moderator, professor och
vice föreståndare Materialplattformen vid KTH

15:05 – 100 år sedan Staudingers
revolutionerande teori om utveckling
av polymerer – vad innebar den?

Virgil Percec, Professor, University of Pennsylvania
15:35 – Efter Staudinger – en revolution
för utveckling av polymerer

Ann-Christine Albertsson, professor emeritus, KTH
15:55 – Polymerteknologins akademiska
utveckling i Sverige – forskningsfronten idag.
Vad väntar i framtiden?

Mats Johansson, professor och prefekt för
Institutionen för fiber och polymerteknologi, KTH

16:10 – Den polymer-tekniska industrins
framväxt i Sverige

Christer Sjölin, tidigare vd på bland annat
KemaNord Industrikemi

16:20 – Svensk polymerteknisk industri –
affärsmöjligheter, internationell konkurrens
och grön omställning

Lena Lundberg, ansvarig för plastråvarufrågor,
IKEM

16:35 – Paus

16:45 – Polymerteknologi ur ett industriperspektiv
– Perstorp i internationell
konkurrens

Stefan Lundmark, Principal Scientist, Perstorp
17:00 – Återvinning av polymera material
– vilka är möjligheterna? Vad är avgörande
för att kunna ta nästa steg?

Henrik Thunman, professor, Chalmers
17:15 – Polymerer, plast, och politik
Åsa Stenmarck, materialflödesexpert,
Naturvårdsverket

Karin Markides, University President,
American University of Armenia

17:40 – Publikfrågor
18:00 – Avslutning