Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Dilemmat kring vindkraftparkers utformning - en komplex optimering

Tid: On 2020-05-13 kl 11.00

Plats: https://kth-se.zoom.us/j/69103747926

Medverkande: Antonio Segalini, Teknisk Mekanik

Exportera till kalender

Att planera för en vindkraftpark med många vindkraftverk kräver betydande analys av många olika aspekter, t. ex. de lokala vindförhållandena, hur varje turbin fungerar, hur olika turbiner interagerar genom vakar och uppströmseffekter, terrängens påverkan, etc. Inom industrin används förenklade metoder (så kallade vakmodeller) som är snabba men kan avvika betydligt från verkligheten eftersom de bortser från viktiga strömningsfysikaliska aspekter. I syfte att utveckla förbättrade modeller har simuleringar med linjäriserade koder tillsammans med vindtunnelexperiment utförts på KTH. Utöver förbättrad modellutveckling var syftet att lära sig mer om varifrån energi producerad av en vindkraftpark kommer och hur vakinteraktioner minskar mängden energi som kan produceras. Särskilt fokus kommer att ligga på blockeringseffekten (uppbromsningen av vinden uppströms om vindkraftparken) därför att det är av stort ekonomiskt intresse vindindustrin.

Innehållsansvarig:Marta Marko Tisch
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2020-04-29