Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Docentföreläsning: Stadsutveckling för hållbar konsumtion

Välkommen till Karin Bradleys docentpresentation vid antagning som docent i ämnet planering för hållbar utveckling.

Tid: To 2020-08-20 kl 13.00 - 14.00

Plats: Zoom

Medverkande: Karin Bradley

Exportera till kalender

Sammanfattning

Mer information

Föreläsningen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Föreläsningen kommer att hållas på svenska, enligt KTHs riktlinjer.

Genomsnittssvensken lever och konsumerar idag på ett sätt som genererar ca 9 ton utsläpp av växthusgaser per person och år, vilket är långt över vad som krävs för att kunna nå Parisavtalets miljömål. Inom planering och stadsutveckling har man traditionellt arbetat med att minska miljöpåverkan från människors boende och vardagstransporter men ofta betraktat annan konsumtion – när det gäller varor, mat och semestrande – som något som ligger bortom planeringens rådighet. Samtidigt arbetar allt fler städer och kommuner runtom i världen uttalat med bredare konsumtionsfrågor och för att stödja hållbar konsumtion, hållbara livsstilar eller delningsekonomi. Ofta sker detta i samverkan med civilsamhället t ex genom utveckling av infrastruktur och platser i staden där medborgare kan dela, återbruka och skapa resurser gemensamt. Det kan vara i form av så kallade cykelkök, maker spaces, verktygsbibliotek, reparationsverkstäder, gemensamhetsodlingar eller andra former av urbana allmänningar, etc.

I denna föreläsning diskuteras vad stadsutveckling för hållbar konsumtion kan innebära? Vad finns det för olika teoretiska perspektiv på hållbar konsumtion och vad innebär dessa olika synsätt för hur problembilder, styrmedel och strategier utformas? Vilken kan roll kan offentliga aktörer ha när det gäller att planera och utveckla staden för hållbar konsumtion?

Välkommen!

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2020-06-22