Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

First-Order Algorithms for Communication Efficient Distributed Learning

Tid: Fr 2019-12-06 kl 13.00

Plats: D3, D3 Kungliga Tekniska Högskolan, Lindstedtsvägen 5, KTH, Stockholm (English)

Ämnesområde: Tillämpad matematik och beräkningsmatematik Optimeringslära och systemteori Elektro- och systemteknik

Licentiand: Sarit Khirirat , Reglerteknik

Granskare: Assistant Professor Martin Jaggi, Machine Learning and Optimization Laboratory, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Switzerland

Huvudhandledare: Professor Mikael Johansson, Reglerteknik

Exportera till kalender

Abstract

Utvecklandet av kommunikationsteknologi och datalagring har gjort stora mängder av datasamlingar mer tillgängliga än någonsin. Denna förändring leder till numeriska optimeringsproblem med datamängder med stor skala i volym och dimension. Som svar på denna trend har populariteten för högpresterande beräkningsarkitekturer ökat mer än någonsin tidigare. Skalbara optimeringsverktyg kan uppnå hög effektivitet genom att fördela beräkningsbördan mellan ett flertal maskiner. De kommer dock i praktiken med ett pris som utgörs av betydande kommunikationsomkostnader. Detta orsakar ett skifte i flaskhalsen för prestandan från beräkningar till kommunikation. När lösning av verkliga optimeringsproblem sker med ett stort antal parametrar, dominerar kommunikationen mellan maskiner nästan 80% av träningstiden. För att minska kommunikationsbelastningen, har ett flertal kompressionstekniker föreslagits i litteraturen. Även om optimeringsalgoritmer som använder dessa kompressorer rapporteras vara lika konkurrenskraftiga som sina motsvarigheter med full precision, dras de med en förlust av noggrannhet. För att ge en uppfattning om detta, utvecklar vi i denna avhandling teori och tekniker för att designa kommunikations-effektiva optimeringsalgoritmer som endast använder information med låg precision. I den första delen analyserar vi konvergensen hos optimeringsalgoritmer med direkt kompression. Först ger vi en översikt av kompressionstekniker som täcker in många kompressorer av praktiskt intresse. Sedan presenterar vi ett enhetligt analysramverk för optimeringsalgoritmer med kompressorer, som kan vara antingen deterministiska eller randomiserade. I synnerhet visas val av parametrar i komprimerade optimeringsalgoritmer som avgörs av kompressorns parametrar som garanterar konvergens. Våra konvergensgarantier visar beroende av kompressorns noggrannhet och fördröjningseffekter på grund av asynkronicitet hos algoritmer. Detta låter oss karakterisera avvägningen mellan iterations- och kommunikations-komplexitet när kompression används. I den andra delen studerarvi hög prestanda hos felkompenseringsmetoder för komprimerade optimeringsalgoritmer. Även om konvergensgarantier med felkompensering har etablerats finns det väldigt begränsat teoretiskt stöd för konkurrenskraftiga konvergensgarantier med felkompensering. Vi utvecklar därför teoretiska förklaringar, som visar att användande av felkompensering garanterar godtyckligt hög lösningsnoggrannhet från komprimerad information. I synnerhet bidrar felkompensering till att ta bort ackumulerade kompressionsfel och förbättrar därmed lösningsnoggrannheten speciellt för illa konditionerade kvadratiska optimeringsproblem. Vi presenterar också stark konvergensanalys för felkompensering tillämpat på stokastiska gradientmetoder med ett kommunikationsnätverk innehållande ett flertal maskiner. De felkompenserade algoritmerna resulterar, i motsats till direkt kompression, i betydande reducering av kompressionsfelet. Simuleringar av algoritmer i denna avhandling på verkligaproblem med referensdatamängder validerar våra teoretiska resultat.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-263738