Till innehåll på sidan

Konferens om samverkansmeritering – var står vi och vad behöver vi göra?

Akademin spelar en central roll i dagens samhälle och förmågan att utveckla ny kunskap och att omsätta den i samhället är kanske viktigare än någonsin. Kan individers samverkansskicklighet stärka akademins betydelse för samhällets förmåga att ställa om till mer hållbara lösningar? Hur skapar vi incitament för att forskare och lärare ska ta sig an samverkansuppgiften?

Tid: Må 2020-11-09 kl 09.30 - 14.45

Plats: Online via Zoom

Kontakt:

Malin Linngård

Sista dag för anmälan: 5 november

ANMÄLAN

Under konferensen kommer vi titta närmare på akademins samverkansmeritering utifrån olika perspektiv. Vilka förväntningar på akademins samverkansuppgift finns idag hos olika aktörer? Hur ser förutsättningarna ut? Hur värderas samverkansmeriter?

Under konferensen ges exempel på tillståndet för samverkansmeritering inom akademin och erfarenheter från projektet MerSam –meritvärde av samverkansskicklighet. MerSam-projektet har samlat 14 svenska lärosäten på temat samverkansmeritering inom ramen för Vinnova-programmet universitet och högskolors samverkanskapacitet och kunskapstriangeln.

Konferensen erbjuder goda möjligheter till dialog kring hinder och möjligheter, med ett tydligt framåtblickande fokus.

Webbadress för mer information

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-10-13