Till innehåll på sidan

Symposium om målkonflikt mellan cirkulär ekonomi och giftfri miljö

Cirkulation av material kan kvarhålla nivåer av farliga ämnen i ekonomin som vi beslutat att fasa ut, och sekundära resurser som metaller och plast är ofta mer
förorenade än dess jungfruliga motsvarighet. Strikta krav på renhet riskerar att förhindra cirkulation, medan allt för liberala krav riskerar att sprida farliga ämnen.
Så hur balanserar vi egentligen mellan maximal återvinning och minimala gifter i omlopp på bästa sätt?

Tid: On 2020-05-06 kl 13.00 - 17.00

Plats: Digital plattform

Kontakt:

hermanel

Den 6 maj anordnas ett symposium av KTH tillsammans med Delegationen för cirkulär ekonomi kring målkonflikten mellan cirkulär ekonomi och giftfri miljö. Med det här symposiet vill vi lyfta upp målkonflikten på den politiska dagordningen, men också gå ett steg längre och se hur den kan och bör balanseras i praktiken. Symposiet organiseras av KTH i samarbete med Linköpings Universitet. Delegationen för cirkulär ekonomi medverkar och kommer att fånga upp intressanta frågor och insikter att ta vidare i deras arbete som rådgivande instans till regeringen.
 
På symposiet kommer olika samhällsaktörer att presentera sina perspektiv på följande frågor:  

  • Vilka är de huvudsakliga problemen i målkonflikten?  
  • Hur bör målkonflikten hanteras?  
  • Hur kan den regleras i policy och styrmedel?  
  • Vad kan vi lära oss från andra länder och forskningen?  

Symposiet kommer att avslutas med en paneldebatt.

Information och registrering

Mer information och registrering på invajo.com/l/QcvIHB0f6t

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2020-04-27