Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability (WISE)

WISE är Sveriges största forskningssatsning på materialvetenskap för en hållbar framtid. Totalt omfattar forskningsprogrammet 2,7 miljarder kronor under perioden 2022–2033. Forskningen finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW).

Materialvetenskap för en hållbar värld

Att minska miljö- och klimatavtryck från de material vi använder i vår vardag och inom industrin är nödvändigt för att uppnå uppsatta klimat- och miljömål. Därför finns forskningsprogrammet WISE, som ska skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle genom nya och förbättrade material och tillverkningsprocesser.

Vision och strategi

WISE vision är att utföra materialvetenskap i internationell framkant, att främja hållbara teknologier samt att utbilda framtidens ledare inom samhället, industrin och akademin.

Inom programmet ska 25 internationella forskargrupper rekryteras och en forskarskola byggas upp med plats för 150 doktorander och 30 industridoktorander samt 150 postdoktorer och 30 industripostdoktorer.

Att forskningen bedrivs i samarbete med svensk industri och samhälle är en förutsättning för att uppnå programmets övergrippande mål och vision. Samverkan sker dels genom industridoktorander och postdoktorer, men också genom att bygga upp forskningsarenor, så kallade WIRA, för utbyte av kunskap och problemställningar mellan akademi och företag.

Partneruniversitet och affilierade partnergrupper

Programmet drivs gemensamt av KTH, Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet, Lunds universitet, Luleå tekniska universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Linköpings universitet är värdorganisation. I programmet ingår även affilierade partnergrupper vid Karlstads universitet, Umeå universitet och Örebro universitet.

Vill du samverka med WISE?

Samverkan med samhälle och industri är en viktig del av den forskning som bedrivs inom WISE. Vill du veta mer om hur din organisation kan samarbeta med programmet? Välkommen att kontakta WISE:s programkontor eller KTH:s representanter i universitetsreferensgruppen så berättar vi mer.

Läs mer om industrisamverkan inom WISE

Kontaktpersoner inom WISE