Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 1

  • Forum vid KTH belyser universitetens roll i tillväxt och innovation

    Europa står inför djupgående socioekonomiska, demografiska, miljömässiga och tekniska utmaningar, och högre utbildning har en nyckelroll i processen för att övervinna dem. Den här rollen utgör fokus för en tvådagarskonferens anordnad av Europeiska kommissionen vid Kungliga tekniska högskolan, KTH.