Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ny teknik för bättre sjukvård i u-länder

Bytewalla ska ge sjuksköterskor i fält bättre möjlighet att kommunicera med sjukhusen
Bytewalla ska ge sjuksköterskor i fält bättre möjlighet att kommunicera med sjukhusen
Publicerad 2010-10-18

Nu har ett gäng studenter vid KTH släppt en tredje version av mjukvaran Bytewalla. Den kan till exempel hjälpa sjuksköterskor att kommunicera med sjukhus trots avsaknad av internet.

Malik Wahaj Arshad
Malik Wahaj Arshad, en av KTH-studenterna som ingår i teamet bakom den senaste versionen av Bytewalla

– I Etiopien har bara 0,4 procent av befolkningen åtkomst till internet. Det innebär en stor utmaning för till exempel sjuksköterskor på fältet när de behöver skicka information elektronisk till läkarna på sjukhusen, säger Malik Wahaj Arshad, en av KTH-studenterna som ingår i teamet bakom den senaste versionen av Bytewalla.

Han tillägger att internetåtkomsten bland samer i Norge, Sverige och Finland inte heller är särskild god. Bytewalla är alltså en bra teknik att använda där internetåtkomst saknas och har utvecklats av ett gäng studenter på Skolan för informations- och kommunikationsteknik vid KTH.

Men hur fungerar det? Jo, baserad på öppen källkod är Bytewalla mjukvara som installeras på en dator och som applikation på mobiltelefoner utrustade med mobiloperativsystemet Android.

När sedan en person vill överföra information, till exempel en vårdjournal, skickas den från datorn till mobilen. Mobilen tas sedan med, och så fort den kommer i kontakt med internet eller annan Androidmobil med Bytewalla installerad, slussas vårdjournalen vidare. Det finns ingen begränsning för hur många Androidmobiler vårdjournalen kan skickas via, men det finns inbyggd intelligens för val av mobil.

– Bytewalla innehåller bland annat ett smart routingprotokoll som kan analysera vilken Androidmobil i närheten som har störst sannolikhet att nå internetåtkomst först, säger Malik Wahaj Arshad.

Förutom att Bytewalla är en lösning för områden där internetåtkomst saknas är det också en mycket kostnadseffektiv sådan. Utgifterna för att bygga upp en infrastruktur utgör i princip bara arbetskostnaden för att installera mjukvaran.

Ett sätt att utvidga Bytewallas möjligheter är att utrusta kollektivtrafik på landsbygden med Androidmobiler och på så sätt få till mobila åtkomstpunkter. Men då krävs det vägar, vilket inte alltid finns i till exempel Afrikanska länder.

The Telecommuication Systems Lab, TSLab, vid KTH har initierat ett flertal projekt inom ramen för att ett utökad användande av informations- och kommunikationsteknik i Afrika. Bytewalla är ett lysande exempel på ett sådant projekt. Bytewalla tillhandahåller ett fördröjningstolerant nätverk, en nätverksarkitektur som försöker lösa de tekniska problem som uppstår i extrema miljöer och situationer där man saknar möjligheter till konventionella nätverk.

Det finns liknande lösningar på marknaden, exempelvis SANA, och DaKNet i Indien. Tekniska begräsningar i dessa gör dock Bytewalla till en bättre lösning.

För mer information, kontakta Malik Wahaj Arshad på 070 - 015 01 07 eller mwars@kth.se.

Du hittar mer information om Bytewalla här

Peter Larsson