Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • Global kompetens

    Med vår forskning vill vi undersöka hur tekniska universitet uppfattar, stödjer, integrerar och bedömer global kompetens för studenter, lärare och personal. Forskningen avser också att praktiskt bidra till att förbättra befintlig och framtida ingenjörsutbildning.

  • Certifikat i global kompetens

    Global kompetens är allt mer efterfrågat i arbetslivet och är en förutsättning för att framgångsrikt kunna arbeta i vårt globaliserade samhälle. KTH-studenter behöver i sina kommande yrkesroller behärska enkla och effektiva metoder för att arbeta konstruktivt, kreativt och etiskt med personlig och kulturell variation i miljöer präglade av kulturell och social mångfald. För att möta dessa behov erbjuder KTH ett certifikat i global kompetens.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22