Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 4

 • Forskarna för förskolebarnen framåt

  KTH-forskare har studerat hur barn påverkas av ljud som barnen själva skapar med egna rörelser. Med hjälp av motion capture-teknik har barnens rörelser registrerats och studerats. Forskningen ska i förlängningen ge grundläggande och djupare förståelse för barns men även vuxnas förhållande till ljud. Det kan bland annat ge möjligheter till bättre stresshantering men också få dig att gå snabbare genom till exempel en tågstation.

 • Studies within Media Technology and Interaction Design

  The division offers the following programmes:

 • Avdelningen för medieteknik och interaktionsdesign

  Medieteknik och interaktionsdesign bedriver interdisciplinär forskning som består av medieteknik och människa-datorinteraktion. Gruppen har sitt ursprung i data- och beteendevetenskap, samt grafisk teknik och medieteknik, och har i dag en fakultet som representerar bland annat antropologi och psykologi, datalogi och medieteknik, interaktionsdesign, film- och litteraturvetenskap, musik- och ljudbehandling, samt medie- och kommunikationsvetenskap.

 • Om oss

  Avdelningen för medieteknik och interaktionsdesign är en interdisciplinär forskargrupp som består av medieteknik och människa-datorinteraktion. Gruppen har sitt ursprung i data- och beteendevetenskap samt grafisk teknik och medieteknik. Avdelningens fakultet representerar bland annat antropologi och psykologi, datalogi och medieteknik, interaktionsdesign, film- och litteraturvetenskap, musik- och ljudbehandling samt medie- och kommunikationsvetenskap.