Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 4

  • Hållbart hus fyller gropen

    Sedumtak, solceller och hållbara material. Det nya hus som byggs på Teknikringen har planerats för att uppnå högsta miljöklass. Men de blivande hyresgästerna hade gärna lagt miljöribban ännu högre.

  • Alger – framtidens allroundmat

    Det är både nyttigt och klimatsmart att äta alger, säger Fredrik Gröndahl, lektor på Industriell Ekologi på KTH.

  • Sustainable use of Baltic Sea natural resources based on ecological engineering

    A project working with a system analysis of all stages from harvest of algae in the Baltic Sea to biogas production have been iniated in co-operation with the municipality of Trelleborg in Southern Sweden. The project are dealing with the ecological, social and technological aspects in the production chain. Comparisons with other biomasses such as reed and blue mussels are also studied in the project. The project started during the summer of 2009 and will continue until 2011.

  • Submariner-Sustainable Uses of Baltic Marine Resources

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22