Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 3

  • Rekordsatsning för biobränsle

    KTH är med som ett av tre nordiska universitet i en storsatsning på hållbarhetsforskning. Tillsammans med Danmarks Tekniska högskola och Chalmers ska man bygga ett forskningscentrum med fokus på bioenergi och förnybara resurser.

  • Arktis har inte en framtid

    KTH-forskare har undersökt vad olika företag och nationer haft för framtidsvisioner om Arktis, och mer specifikt när det kommer till företagens önskemål och retorik rörande utvinning av naturtillgångar där. Forskarna har studerat både hur visionerna ser ut idag och hur de sett ut historiskt. Resultaten visar bland annat att företagens visioner ofta inte har förverkligats.

  • KTH med i storsatsning på bioteknik

    Ett av de största enskilda forskningsanslagen i Skandinavien någonsin, enligt Mathias Uhlén, en av tre ansvariga. Nu skapas ett nordiskt forskningscentrum med nästan en miljard kronor i budget.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22