Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 3

  • Så råder vi bot på flygbullret

    Fredagen den 13 november invigs Centrum för hållbar luftfart vid KTH, ett forskningscentrum vars främsta syfte är att minska flygbuller.

  • Masterprogram

  • Pandemin ger möjlighet att mäta flygbuller

    Oväsen från flygplan har länge varit störande för de boende runt Arlanda. Ett nytt forskningsprojekt ska ge bättre kunskap kring flygbuller, något som kan användas för att skapa tystare rutter. Möjligheten att starta projektet har uppstått genom minskad trafik till följd av coronapandemin.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22