Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • Träffsäker tumörutrotning

    Förbättrad strålbehandling av cancer, det är vad KTH-professorn Anders Forsgren forskar om tillsammans med doktoranderna Rasmus Bokrantz och Albin Fredriksson. Syftet är att strålbehandlingen i så stor utsträckning som möjligt ska träffa mitt i tumören och skona vävnaden runt omkring och därmed bli så effektiv som möjligt.

  • De har granskat cellerna som dödar tumörer

    Forskare vid KTH och KI har studerat interaktionen mellan en speciell typ av immunceller och cancerceller. Med egenutvecklade metoder har de undersökt mekanismerna som är verksamma då tumörceller dödas av immuncellerna och lyckats följa förloppet i detalj. Forskningsarbetet bedöms vara av så stor vikt att det precis genererat en publicering i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature Communications.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22