Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 6

 • 30 procent lägre energiförbrukning i elbilar

  Forskning vid KTH på termoelektriska material har resulterat i att materialets verkningsgrad ökat med 300 procent. Detta får positiva konsekvenser för många olika branscher och områden, bland annat fordonsindustrin, it-, transport och energibranschen, jordbruket och inte minst vår miljö.

 • En lösning på världens akuta vattenbrist

  – Om vi inte gör något radikalt åt vattenanvändningen hotas matproduktionen och vi kan stå inför en hungerkatastrof inom 35 år, säger Bo Olofsson, professor vid Mark- och vattenteknik på KTH. Han och andra KTH-forskare har emellertid kunskap om hur situationen skulle kunna förbättras, samt bedriver själva forskning som resulterat i lösningar på den akuta vattenbristen.

 • Risken för översvämningar i Sverige har ökat

  Det är sedan tidigare känt att utbyggnationen av vattenkraften förändrat variationen av vattenflödena i Sveriges älvar. Vad som är mindre känt är att de senaste 150 årens landskapsförändringar i samband med det svenska jordbruket också det har påverkat variationen i vattenflödena i åar och älvar. Nu flaggar forskare vid KTH för en ökad risk för översvämningar.

 • Vatten och Jordbruk med Right Livelihood

  Vill du lära dig mer om artificiella glaciärer, blå ekonomi och produktionen av marin biomassa? KTH Climate Action Centre bjuder in alla att delta i vårat evenemang med Right livelihood! Evenemanget kommer att vara tillgängligt både online och på plats i Climate Action huset, med presentationer från Rizgin Gurmet och Jean-Baptiste Thomas gällande effekterna av klimatförändringar och vatten på jordbruk.

 • Odlingsmarken runt Medelhavet är hotad

  De europeiska länderna runt Medelhavet står för en signifikant del av världens produktion av vin, oliver, nötter och tomater. Samtidigt visar ny forskning att regionens jordbruk är den mest utsatta i Europa för jordförstöring och ökenspridning.

 • Digitaliseringen måste startas om

  Regeringar runt om i världen så väl som EU och FN stöttar hela tiden nya initiativ för att skynda på digitaliseringen. Enligt 15 experter, varav en är KTH-professorn Mattias Höjer, så saknas dock planer för hur digitaliseringen på bästa sätt ska stötta miljömässig hållbarhet och social rättvisa. Experterna har därför skapat en åtgärdslista för att möta dessa brister. Här är den.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22