Till innehåll på sidan

Digitaliseringen måste startas om

Ett fält med vete
Digitaliseringen måste ta hänsyn till fler saker än bara jordbrukens avkastning, enligt 15 digitaliseringsexperter. Foto: Raphael Rychetsky / Unsplash.

NYHET

Publicerad 2022-12-15

Regeringar runt om i världen så väl som EU och FN stöttar hela tiden nya initiativ för att skynda på digitaliseringen. Enligt 15 experter, varav en är KTH-professorn Mattias Höjer, så saknas dock planer för hur digitaliseringen på bästa sätt ska stötta miljömässig hållbarhet och social rättvisa. Experterna har därför skapat en åtgärdslista för att möta dessa brister. Här är den.

Rapporten har tagit ett nätverk av femton digitaliseringsexperter två år att jobba fram. Det säger Mattias Höjer, professor på avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier vid KTH, och en av deltagarna i arbetet.

Bakom rapportarbetet står främst forskare och resultatet är enligt Mattias Höjer den mest uppdaterade analysen av möjligheter, risker och styrning när det kommer till digitaliseringen och miljömässig hållbarhet.

Låga utsläpp före högteknologiska bilar

Rapporten innehåller fem områden där experterna ser att det måste till en förändringen vad gäller digitaliseringen. Inom jordbruket är det viktigt att den stödjer lokalt och ekologiskt jordbruk snarare än enbart fokusera på konstant optimering av jordbrukens avkastning. Inom transportsektorn är det viktigt att tillgången till öppna data och kod främjas. Detta för att så många olika transportformer med låga utsläpp som möjligt främjas istället för att fokus ligger på högteknologiska bilar.

porträttfoto Mattias Höjer
Mattias Höjer, professor på avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier vid KTH.

Även industri-, energi- och byggsektorn tas upp, vilka åtgärder som bör sättas in där för att digitaliseringen ska stötta en hållbar utveckling. Inom exempelvis industrin kan digitaliseringen stötta en uthållig och cirkulär produktion istället för att förlänga dagen tillväxtberoende linjära ekonomi.

– Denna rapport kanske inte förändrar något eller någon i grunden, men den är en del i att föra fram budskapet att digitaliseringen måste användas på andra sätt än vad som görs nu, om den ska kunna bidra till samhälleliga mål, och inte bara företagsekonomiska, säger Mattias Höjer.

Stort intresse från politiker

Rapporten presenteras idag torsdag den 15 december vid ett lanseringsevent på forskningsmiljön Digital Futures med närvaro av bland andra politikerna Jytte Guteland (S) och Per Bolund (MP). Forskarna har tidigare presenterat sitt arbete vid flera tidigare tillfällen, bland annat i Bryssel för ett tiotal brysseltjänstepersoner och -politiker, och på den stora konferensen "Bits und Baume" i Berlin.

– I Bryssel i juni var intresset från de närvarande politikerna stort. EU lägger mycket fokus på digitalisering och på "EU:s gröna giv", men de direktiv kring digitalisering som tas fram saknar ofta grönt perspektiv och vice versa.

Rapporten heter Digital Reset – Redirecting Technologies for the Deep Sustainability Transformation .

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Mattias Höjer 08 - 790 64 51 eller mattias.hojer@abe.kth.se.