Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 16

 • ”Måste vi alla hamna på DN debatt?”

  Universiteten har vikt ner sig för medias krav på enkla, slagkraftiga berättelser. Det anser forskaren Josef Pallas som efterlyser en självständigare kommunikation från universitetens sida – och modet att våga bjuda på en mer nyanserad bild av sin verksamhet.

 • De ska få folk att göra rätt saker

  Forskare och lärare på CSC-skolan borde kommunicera mer och administrera mindre. Kommunikationen behövs för att göra skolan synligare utanför KTH. Och administrationen ska skötas av dem som har utbildning för det. Den nya ledarduon för CSC-skolan har satt tydliga mål för skolans framtid.

 • KTH Social kan spara flera timmars arbete

  Alltfler lärare och studenter hittar fördelar med kommunikationsplattformen KTH Social. Den kan exempelvis både minska lärarnas administrativa arbete och vara ett effektivt pedagogiskt verktyg. Ända är det bara 5–10 procent av lärarna som använder plattformen. – Många avvaktar nog tills de vet att Social blir det som verkligen gäller, säger Linda Kann, lärare i datalogi.

 • ”Satsar på enhetscheferna”

  Fortsätt satsa på enhetschefernas ledarskap, förbättra intranätet och utveckla mötesaktiviteterna. På ITM-skolan gav enkäten om internkommunikation ett kvitto på att arbetet är på väg åt rätt håll.

 • KTH-forskare lär robotar samarbeta

  I en inte alltför snar framtid kommer robotar att spela en avgörande roll i våra liv när det kommer till utförandet av olika typer av tjänster och jobb. Redan idag finns det så väl robotdammsugare som -gräsklippare, men när det kommer till mer komplexa uppdrag som kräver samarbete, ligger dock robotar hjälplöst efter människan. Det är här KTH-forskarens Dimos Dimarogonas arbete kommer in i bilden.

 • Maskinen som målar med dina känslor

  Är du upphetsad? Metaphone är maskinen som fångar in dina känslor och målar en tavla av dem. Att använda biodata för att interagera med tekniken och kommunicera människor emellan är ett område som blir allt hetare.

 • Så ska alla få plats i vår stad

  Hur skapas offentliga miljöer där människor från olika samhällsklasser kan träffas och känna sig trygga? KTH-forskaren Maria Håkansson har studerat hur offentliga miljöer gestaltas på 13 olika platser runt om i Sverige. 13 områden som inte nödvändigtvis motsvarar ytterligare en bronsstaty i en park eller på ett torg.

 • Framtidspoddar och stormvarning

  En podcastserie om ett framtida samhälle utan ekonomisk tillväxt och publika evenemang i efterdyningarna från klimatmötet i Paris där artister och forskare möts och agerar tillsammans. Om detta handlar två kommunikationsprojekt på KTH som Formas har beviljat forskningsmedel.

 • Ögonkontaktens betydelse för samtalet

  Forskare från KTH har fått fem miljoner från Vetenskapsrådet för att forska om människors blickbeteende. När i det mänskliga samtalet uppstår egentligen ögonkontakt? Hur vanligt förekommande är den? Dessa två och andra situationer ögon emellan ska studeras. Forskarna hoppas att resultaten bland annat kommer till nytta i robotutveckling.

 • Duon som hjälper dig med ansiktsminnet

  Människor är dåliga på ansiktsigenkänning när det kommer till okända anleten. En tidigare forskningsstudie visar att 60 procent av alla bedrägeriförsök med ID-kort utrustade med ett ansiktsfoto lyckas. Nu ska KTH-forskarna Jonas Beskow och Haibo Li göra ett försök att råda bot på problemet.

 • Chefen bättre informationskanal än nätet

  KTH:s medarbetare tycker att de får den information de behöver för sitt dagliga arbete och nås av viktig information tillräckligt snabbt. Viktigaste informationskanalen är den närmaste chefen tätt följd av kollegorna. Mindre nöjda är medarbetarna med sökbarheten, intranätet och KTH:s webbsidor.

 • Kommunikatör som bygger broar

  Brobyggare mellan akademi och näringsliv. Skrivande människa med starkt samhällsengagemang. Sofia Tatsis är kommunikatör på KTH Näringslivssamverkan och skriver på en roman.

 • Integrerade kommunikationskurser i KTH:s program

 • Korrekt engelska räcker inte

  Det räcker inte med goda språkkunskaper för att klara masterstudierna på en engelskspråkig ingenjörsutbildning. Viktigare är att använda kommunikativa strategier för att göra sig förstådd. Det visar den första studien i sitt slag om hur väl den engelskspråkiga undervisningen fungerar vid ett svenskt tekniskt universitet.

 • Ett långlivat forskningscentrum inom ett snabbrörligt fält

  Tretton år är lång tid – i synnerhet inom snabbt föränderliga områden som kommunikation, nätverk, styrsystem och datavetenskap. ACCESS har bidragit till tvärvetenskaplig forskning och doktorandutbildning sedan starten 2006. I maj hölls det allra sista lunchseminariet.

 • Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Avdelningen för ledning och organisering i byggande och förvaltning utbildar och forskar inom ledning och organisering av hela bygg- och förvaltningsprocessen.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22