Till innehåll på sidan

Framtidspoddar och stormvarning

KUNSKAP

Publicerad 2015-12-03

En podcastserie om ett framtida samhälle utan ekonomisk tillväxt och publika evenemang i efterdyningarna från klimatmötet i Paris där artister och forskare möts och agerar tillsammans. Om detta handlar två kommunikationsprojekt på KTH som Formas har beviljat forskningsmedel.

Enligt forskningsrådet Formas finns det mycket angelägen forskningsbaserad kunskap som inte når rätt mottagare eller diskuteras brett.Som ett led i att öka nyttiggörandet av forskningsresultat i samhället utlyste således Formas i våras tre miljoner kronor till projekt i syfte att kommunicera forskning till stöd för hållbar utveckling.

Utlysningen avsåg allt från utveckling av kommunikativa metoder, utställningar, konferenser, seminarier och film- och videoproduktioner till digitala produktioner eller andra populärvetenskapliga aktiviteter.

Åsa Svenfelt.

Ett av de projekt som nu får 265 000 kronor är Framtidspodden. Det handlar om tio poddradioprogram om en framtid bortom BNP tillväxt som KTH-forskarna Anna Bengtsson och Åsa Svenfelt från avdelningen Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) vid KTH håller i.

Poddarna tar avstamp i det Formasfinansierade forskningsprogrammet ”Bortom BNP-tillväxt” som undersöker vad som kan hända i ett samhälle när tillväxt inte är målet utan snarare de kvalitéer som samhället kan skapa och erbjuda. Ekonomisk tillväxt är normen i dagens samhälle och allmänhetens medvetenhet om alternativ och lösningar, som inte baseras på tillväxt, är låg och debatteras lite.

I projektet har fyra scenarier för en hållbar framtid med stora samhällsförändringar tagits fram. Projektet syftar till att skapa visioner och diskussioner om framtidens samhälle genom en ökad medvetenhet om möjligheterna att forma samhället baserat på andra utgångspunkter än BNP-tillväxt. Detta sker genom produktion och spridning av tio engagerande poddradioprogram à cirka 20 minuter vardera.

Mark Howells.

Det andra projektet är Stormvarning Possibilities Session som KTH-forskaren Mark Howells har erhållit för 250 000 kronor för.

Den ideella föreningen Stormvarning har sedan två år lyft forskning om klimatförändringarna och hållbarhet från forskningsseminarier till en bredare allmänhet, detta genom att koppla på kultur, musik och artister. Både förnuft och känslor berörs hos publiken, varvid samtalet vidgas om klimatfrågans möjligheter och utmaningar.

Under vårvintern 2016 ska KTH tillsammans med Stormvarning arrangera två publika evenemang som tar upp möjligheter att agera för att bromsa klimatförändringarna efter internationella klimattoppmötet COP21 i Paris. Genom att dela scenen mellan artister och forskare skapar dessa kvällar lättillgänglig mötesplats där information om hållbarhet bortom den internationella klimatpolitiken sprids till en bredare allmänhet.

Forskningsprojekten har fått finansierng för ett år, och i år har Formas ökat budgeten med 50 procent.

Text: Peter Larsson

För mer information, kontakta Åsa Svenfelt på 08 - 790 88 18 / asa.svenfelt@abe.kth.se eller Mark Howells på 073 - 461 83 52 / mark.howells@energy.kth.se.