Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 4

 • Prestigefullt pris till KTH-forskare

  Nu står det klart att Börje Johansson, gästprofessor i materialteori vid KTH, får ta emot priset Humboldt Research Award. Förutom äran får han i och med priset också 60 000 euro, vilket motsvarar cirka 570 000 kronor.

 • Superlabben för framtidens material

  Två nya superanläggningar ska byggas i Lund – Max IV och European Spallation Source, ESS. Den senare blir världens kraftfullaste neutronkälla. Frågan är vilka experiment forskarna vill göra där i framtiden. Svaret bestämmer hur anläggningarna kommer att utformas.

 • Ett steg närmare total trådlöshet

  Forskare på KTH och Göteborgs universitet, som lett ett internationellt samarbete med amerikanska och italienska forskare, har för första gången experimentellt visat att två typer av magnetiska vågor kan skapas i en spinntronisk oscillator. Detta är ett steg närmare datorer som är betydligt mer avancerade och mindre än idag och att öppna för nya möjligheter inom trådlös kommunikation.

 • 30 miljoner till forskning om kvantmaterial

  Oscar Tjernbergs forskargrupp på KTH och Nordita har tilldelats 30 miljoner kronor för att studera nya temporära tillstånd i kvantmaterial. Syftet är att öka förståelsen av dessa material. Något som kan bana väg för nya framtida kvantteknologier som kvantdatorer, snabbare och effektivare informationsprocessning och effektivare energiomvandling.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22