Till innehåll på sidan

Prestigefullt pris till KTH-forskare

NYHET

Publicerad 2017-05-12

Nu står det klart att Börje Johansson, gästprofessor i materialteori vid KTH, får ta emot priset Humboldt Research Award. Förutom äran får han i och med priset också 60 000 euro, vilket motsvarar cirka 570 000 kronor.

Börje Johansson, gästprofessor i materialteori vid KTH.

Börje Johansson berättar att han idag bland annat arbetar med att förstå de basala egenskaper som gör att vätesulfid (H2S) under ultrahögt tryck blir supraledande.

– Skulle man utifrån en sådan insikt sedan kunna identifiera ett nytt material som besitter just dessa egenskaper utan att det krävs en extraordinär tryckbelastning? Det är en av de spännande frågor jag jobbar med. 

Bland övriga åtaganden finns en viss försiktig handledning av postdoktorer, som Börje Johansson uttrycker det.

 - I utbyte ger detta mig en nyttig vitalisering av min egen förmåga till nytänkande. Vidare, bland mycket annat, så hjälper jag också gärna yngre forskare med att formulera ansökningar om forskningsmedel, vilket är mycket stimulerande.

Vad prispengarna ska användas till? Börje Johansson har en del idéer om detta.

– Tillsammans med världsledande forskargrupper inom mitt vetenskapsområde – materialfysik – får jag nu en härlig möjlighet till att under perioder bedriva avancerad materialforskning vid Humboldtuniversitetet och Fritz Haber-Institutet, båda i Berlin. 

Det finns också tankar om att ta med sig några yngre KTH-forskare till Tyskland, men för närvarande är det oklart om denna lockande möjlighet kommer att kunna realiseras.

Humboldt Research Award anses av många forskare som ett mycket förnämligt och prestigefullt internationellt pris, och då kanske inte minst i vårt land. Detta eftersom det är relativt sällsynt att priset hamnar just i Sverige.

Så här lyder motiveringen till att Börje Johansson tilldelas priset:

"Börje Johansson tilldelas Humboldt Research Award för hans fundamentala insikter i f-elektron system och magnetism, och andra pionjärarbeten som core-nivå skift och elektronstrukturteori för avancerade legeringar". 

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Börje Johansson på borje@kth.se.