Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • Miljonprogrammets stora miljöutmaning

    Mellan 1950 och 1975 uppfördes över en miljon bostäder i Sverige. De utgör det som i folkmun kallas miljonprogrammet. Nu är det hög tid att renovera en stor del av husen – ett gigantiskt projekt rent ekomiskt men också miljömässigt. KTH-forskaren Tove Malmqvist ska hjälpa bostadsföretag att styra renoveringsprojekt på ett miljömässigt hållbart sätt.

  • Vem ska renovera miljonprogrammen?

    De stora bostadsbestånden som kom till på 1960- och 1970-talet, och som allmänt betecknas som miljonprogrammet, har nu uppnått medelåldern. Många av dem står inför stora renoveringsbehov. Men hur ska det gå till och vilka mål ska uppfyllas? Kan man renovera för att samtidigt uppnå högre energieffektivitet och bättre integration samtidigt som man förenar form och funktion?

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22