Till innehåll på sidan

Vem ska renovera miljonprogrammen?

NYHET

Publicerad 2012-05-28

De stora bostadsbestånden som kom till på 1960- och 1970-talet, och som allmänt betecknas som miljonprogrammet, har nu uppnått medelåldern. Många av dem står inför stora renoveringsbehov. Men hur ska det gå till och vilka mål ska uppfyllas? Kan man renovera för att samtidigt uppnå högre energieffektivitet och bättre integration samtidigt som man förenar form och funktion?

Rinkeby är en av miljonprogramsförorterna runt Stockholm. Fotograf: Holger Ellgaard.
Rinkeby är en av miljonprogramsförorterna runt Stockholm. Fotograf: Holger Ellgaard.

Härmed inbjuds du till det fjärde evenemanget i serien KTH Samtal: "Renoveringen av miljonprogrammet: Av vem, hur och för vilka syften?"

Tiden är onsdag 30 maj mellan klockan 16:15 och 18:00, och platsen Sal D2 på Lindstedtsvägen 5, KTH Campus.

Medverkar gör:

  • Erik Stenberg, arkitekt SAR/MSA, lärare och prefekt på KTH Arkitekturskolan
  • Sophia Mattsson-Linnala, chef för ekonomi och finans på SABO
  • Göran Cars, professor i samhällsplanering och prefekt för Institutionen för samhällsplanering och miljö, KTH

Moderator är Nina Wormbs, docent i teknik- och vetenskapshistoria, KTH.

Presentation av deltagarna:

Erik Stenberg kommer att lyfta fram betydelsen av en mängd olika lösningar för att hantera det enorma behovet av upprustning, energieffektivisering, integration och bevarande som finns i Sveriges miljonprogramsområden. Även om staten skulle gå in med styrande satsningar så har områdena nu utvecklats olika och dessa särarter måste beaktas. Vem har kunskapen om detta förändrade samhälle och vad måste högskolorna bidra med för att möta detta behov?

Erik Stenberg är arkitekt SAR/MSA, lärare och prefekt på KTH Arkitekturskolan. Han bodde i Tensta i tolv år och har där byggt om och anpassat gårdagens lägenheter till dagens behov. Han står bland annat bakom Tensta Bomässa 2006 och KTH i Tensta, det senare ett arbete med att motverka KTH:s sociala snedrekrytering. Han forskar för närvarande kring miljonprogrammets byggsystem.
 
Sophia Mattsson-Linnala kommer att belysa de allmännyttiga bostadsbolagens ekonomiska förutsättningar för att klara upprustningsbehoven av deras fastigheter. Många krav och förväntningar finns i samband med upprustningarna men företagens och hyresgästernas ekonomiska situation blir avgörande för vad som kan åstadkommas. Det finns ett behov av att diskutera gränsdragningar för ansvar och vilka förväntningar som kan läggas på respektive aktör.

Sophia Mattsson-Linnala är chef för ekonomi och finans på SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Har en bakgrund som vd och ekonom i flera allmännyttiga bostadsföretag. Hon har bl a arbetat i Botkyrkabyggen, Förvaltaren i Sundbyberg, Sollentunahem och Svenska Bostäder.
 
Göran Cars kommer att exemplifiera med stadsdelen Rosengård i Malmö där förnyelsen av miljonprogramsområdena inletts med andra förtecken än de traditionella, vilka hittills givit klent resultat. I Rosengård har istället två specifika frågor givits prioritet, för det första betydelsen av att fysiskt knyta ihop stadsdelen med det omkringliggande Malmö och för det andra att effektivisera serviceförsörjningen.

Göran Cars är professor i samhällsplanering och prefekt för Institutionen för samhällsplanering och miljö, KTH. Han leder verksamheten på avdelningen för regionala och urbana studier och har bland annat intresserat sig för frågor som rör planeringsprocessen och hur man ska uppnå samarbete mellan olika intressenter, olika strategier för urban utveckling samt ansatser för att öka medborgardeltagandet i planering.

Under rubriken KTH Samtal talar forskare och lärare på KTH om sin verksamhet med varandra och med andra. Ämnena är samhällsrelevanta och samtalet är öppet för var och en som är intresserad av samhälle, teknik och vetenskap.

Här anmäler du dig: www.kth.se/aktuellt/kth-samtal

För mer information, kontakta Nina Wormbs på 08 - 790 85 83 eller nina@kth.se.

Peter Larsson