Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 4

 • Granen skräddarsyr doft mot angripare

  Varje år förstörs åtskilliga kubikmeter granskog av granbarkborre och andra insekter. Olika granar är olika känsliga för angrepp, vissa träd klarar sig bättre och andra sämre. Marie Danielsson, 33 år, disputerade nyligen med en avhandling där hon har studerat vad som ligger bakom dessa variationer.

 • De sätter stopp för skogsskövlaren

  Snytbaggar är riktiga trädmördare och mumsar i sig svensk skog för 100 miljoner kronor per år. Detta är ett tufft avbräck för en viktig gren av svenskt näringsliv. Nu visar dock nya försök som KTH-forskare genomfört positiva resultat i kampen mot snytbaggen. Därtill är metoden både giftfri och billig.

 • Plattform för världsledande forskning kring skogsmaterial invigd

  Med den nya forskningsplattformen Treesearch skapas en ny världsledande miljö för forskning inom skogsbaserade material. KTH och Treesearch lanserade satsningen den 31 maj genom att arrangera seminariet ”Forskning och samverkan kring framtidens material från skogen”. På plats var Kungen, som varit engagerad i skapandet av Treesearch.

 • Renat skogsavfall ger framtidens hållbara produkter

  Lignin är den största restprodukten från svensk skogsindustri och har hittills huvudsakligen som bränsle. Forskare på Wallenberg Wood Science Center vid KTH har nu visat ett sätt att rena lignin för att tillverka miljömässigt hållbara material och produkter. Detta är ett bättre och mer hållbart sätt att tillvara skogsavfallet på än att bara elda upp det.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22