Till innehåll på sidan

Så får Bolivia bättre miljö och el

NYHET

Publicerad 2012-06-15

Ett samarbete mellan KTH och de bolivianska universiteten UMSS och UMSA har lett fram till flera gemensamma forskningsprojekt. Syftet är att stärka Bolivias forskningskapacitet och att främja landets utveckling. Det innebär i sin tur att tillgången till uthålliga system för energiproduktion för fattiga människor ökar och att sjöar i Anderna förorenas mindre.

KTH-doktoranden Evelyn Cardozo Rocabado och Catharina Erlich, universitetslektor vid institutionen för energiteknik på KTH.
KTH-doktoranden Evelyn Cardozo Rocabado och Catharina Erlich, universitetslektor vid institutionen för energiteknik på KTH.

Samarbetena är uppbyggda kring så kallade sandwichdoktorander som genomför 50 procent av sina forskarstudier på KTH och de andra 50 procent på sina respektive hemuniversitet i Bolivia. I samarbetena finns flera spännande forskningsprojekt med koppling till UMSS (Universidad Mayor de San Simón) och UMSA (Universidad Mayor de San Andrés).

I ett av projekten utvecklar man ett system där man bland annat kopplar ihop förbränning av biomassa med stirlingmotor eller mikrogasturbin, som i sin tur kan integreras med andra tekniker för att kunna tillgodose behoven av el, kyla, värme och rent vatten i byar uppe i Anderna. Kombinationen kallas för mikroenergisystem eller polygeneration.

– Forskningen i detta projekt, som tre doktorander från Bolivia är involverad i, går ut på att utveckla stirlingmotorn och mikrogasturbinen så att de kan drivas av biobränslen, till exempel jordbruksavfall och biogas. För stirlingmotorn tittar vi bland annat på solrosfrön och sockerrörsrester, och denna experimentella projektdel utförs av Evelyn Cardozo Rocabado, som är en av doktoranderna i projektet, säger Catharina Erlich.

Hon är universitetslektor vid institutionen för energiteknik på KTH, men också en av de KTH-koordinatorer som ingår i forskningssamarbetet.

– Fördelen med stirlingmotor är att man kan använda vad som helst som drivmedel - det behöver inte vara flytande bränsle - för att framställa elektricitet. Dessa bränslens förbränningskaraktär påverkar emellertid driften av stirlingmotorn, så det är bland annat det som vi undersöker närmare, säger Catharina Erlich

Hon tillägger att även mikrogasturbinen är externeldad och ska kunna drivas av andra energikällor än bara gas och flytande bränslen. Denna utveckling leds av Anders Malmquist, handledare för en av doktoranderna i projektet, men som också är den som utvecklat den externeldade mikrogasturbinen från början.

Ytterligare tre doktorander från Bolivia (UMSA- Universidad Mayor de San Andrés) är involverade i forskningssamarbetet inom energiområdet, och dessa studerar Kemiskolan på KTH. Deras arbete rör framtidens fordonsbränslen.

I ett av de andra forskningsprojekten på KTH studerar doktoranderna från Bolivia och KTH förgiftningen av sjöar uppe i Anderna, samt utvecklar metoder för att förhindra förgiftning samt för hur man ska kunna använda vatten i regionen, och led av Prosun Bhattacharya.

Enligt Teresa Soop, research advisor på Sida, så har forskningskapaciteten i Bolivia ökat markant tack vare detta samarbete. Tillgången till uthålliga system för energiproduktion ökar och sjöar i Anderna förorenas mindre. Detta är viktigt då Bolivia är ett av Latinamerikas fattigaste länder.

Sida är den organisation som finansierar det bilaterala samarbetet som kommer att expanderas under år 2013 med ytterligare doktorander på flera av KTH:s skolor.

För mer information, kontakta Catharina Erlich (koordinator energiområdet, förbränning/stirlingmotor) på 08 - 790 74 68 / catharina.erlich@energy.kth.se eller Anders Malmquist (stirlingmotor / mikrogasturbin) på 070 - 590 60 21 / anders.malmquist@energy.kth.se.

Peter Larsson