Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 10

 • Skolorganisationen ses över

  Två arbetsgrupper ska under våren titta på fördelar och nackdelar med en ny skolorganisation. Resultatet ska utgöra underlag för en planerad integration av skolorna.

 • Arbetsgrupper ser över skolorganisation

  Sex av KTH:s skolor kan komma att slås ihop till två större skolor i enlighet med rektors beslut om en planerad integration av skolorna. Syftet är att stärka organisationen och skapa ett tätare samarbete mellan närliggande ämnesområden, särskilt inom utbildningen. På de aktuella skolorna har planeringsarbetet inför en omorganisation nu dragits igång.

 • Hearing om översyn av skolorganisation

  Arbetet med att se över KTH:s skolorganisation har kommit halvvägs och två arbetsgrupper har lämnat in sina förslag. Den 14 juni håller rektor Sigbritt Karlsson en hearing för personalen.

 • Halvvägs till ny skolorganisation

  Varför måste skolorna slås ihop? Räcker det inte med att samarbeta över skolgränserna? Och kommer vi inte att tappa fart genom att ägna tid och energi åt en omorganisation? Det var några av de frågor som ventilerades under en hearing om förändringen av skolorganisationen.

 • Skolchefer utses i september

  Som en följd av beslutet om en förändrad skolorganisation, där sex av KTH:s skolor kan bli två, har samtliga skolchefer samt vice skolchefer och prodekan för arkitektutbildningen fått sina förordnanden förlängda till sista december i år. I slutet av september förväntas rektor utse de skolchefer som tillträder i januari.

 • ECE-skolans verksamhet delas upp

  Sista december upphör Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) som egen skola. I stället flyttas olika delar av verksamheten till Skolan för industriell teknik och management respektive universitetsförvaltningen.

 • Ny organisation rustar KTH för framtiden

  – Nu kan vi börja arbeta konkret för att skapa en ännu bättre utbildningsmiljö på KTH genom en mer effektiv och tydlig organisation. Det säger Sigbritt Karlsson, KTH:s rektor, med anledning av de beslut hon fattat rörande den nya skolorganisationen som börjar gälla efter årsskiftet.

 • Snart beslut om nya skolorganisationen

  Om två veckor väntas rektor besluta att KTH:s verksamhet ska samlas i fem skolor istället för nuvarande tio. Det skapar tydligare ingångar till KTH som lärosäte och bättre förutsättningar för fortsatt utveckling av en stark utbildningsmiljö, förklarar rektor Sigbritt Karlsson.

 • Ny organisation rustar KTH för framtiden

  Från och med den 1 januari 2018 sjösätts KTH:s nya organisation med fem skolor i stället för tio. – Vi bygger en organisation som på ett mer effektivt och tydligt sätt stöder vår excellens inom utbildning och som speglar KTH:s bredd och kompetens på ett bättre sätt, säger Sigbritt Karlsson, KTH:s rektor.

 • Centralt eller lokalt stöd – det är frågan

  Balansen mellan centralt och lokalt, överbelastning och otydliga uppdrag. Det är några av de frågor som lyfts i en delrapport om översynen av förvaltning och verksamhetsstöd. – Arbetsbelastningen på vissa avdelningar är väldigt oroande, konstaterar rektor Sigbritt Karlsson.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22