Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ny organisation rustar KTH för framtiden

Den nya skolorganisationen ska på ett mer effektivt och tydligt sätt stödja KTH:s excellens inom utbildning. Foto: Jann Lipka
Publicerad 2017-12-15

Från och med den 1 januari 2018 sjösätts KTH:s nya organisation med fem skolor i stället för tio.
– Vi bygger en organisation som på ett mer effektivt och tydligt sätt stöder vår excellens inom utbildning och som speglar KTH:s bredd och kompetens på ett bättre sätt, säger Sigbritt Karlsson, KTH:s rektor.

När Sigbritt Karlsson tillträdde som rektor i november 2016 var ett viktigt inslag i hennes uppdrag att stärka KTH:s konkurrenskraft lokalt, regionalt och globalt och bygga en organisation som möter samhällsutmaningarna på ett mer flexibelt sätt.

Sigbritt Karlsson, rektor på KTH. Foto: Tobias Ohls

– Omvärlden förändras och som lärosäte är det en självklarhet att strukturera en verksamhet som matchar verkligheten i fråga om kompetens- och kunskapsbehov. Vi ska, med hjälp av den nya organisationen, lyfta KTH till nästa nivå i fråga om kvalitet, kultur och infrastruktur med en organisation som tar avstamp för framtiden.

I de fem skolorna, varav Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa samt Skolan för elektroteknik och datavetenskap är nya sammanslagningar, samlas ämnen som hör ihop under samma tak. Det gör det tydligare för såväl studenter, forskare och övrig personal som för omvärlden. Tanken är att det även ska generera skalfördelar samt nya och snabbare vägar för tvärvetenskaplig forskning och utbildning.

– Våra studenter får en bred kompetens med gedigna specialistkunskaper när de lämnar KTH. Den nya organisationen ska ge en bra grund för studenternas lärande och för ett kontinuerligt förnyelsearbete inom utbildningen, säger Sigbritt Karlsson.

Arbetet med att skapa den nya organisationen har pågått sedan februari 2017 där arbetsgrupper utrett och belyst konsekvenser och möjligheter.

– Nu tar ett fördjupat visions- och strukturarbete vid för att utveckla KTH och bygga en än mer effektiv och excellent utbildningsmiljö, säger Sigbritt Karlsson.

KTH:s forskning och utbildning kommer att sorteras in under följande skolor från 1 januari 2018:

  • Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa är en sammanslagning av tre skolor (skolchef Mikael Lindström)
  • Skolan för elektroteknik och datavetenskap är en sammanslagning av tre tidigare skolor (skolchef Jens Zander)
  • Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (skolchef Muriel Beser Hugosson)
  • Skolan för industriell teknik och management (skolchef Jan Wikander)
  • Skolan för teknikvetenskap (skolchef Leif Kari)

Jill Klackenberg