Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • Alla ska med i hållbar byggprocess

    Enligt siffror från Boverket står Sverige inför utmaningen att fördubbla antalet bostäder till år 2025. Denna utmaning ska bland annat hanteras genom forskningsprojektet Decode vid KTH, ett projekt som precis fått ett forskningsanslag om 17,5 miljoner av Vinnova. Syftet är att skapa en plattform för hållbar stadsutveckling genom en inkluderande och effektiv stadsbyggnadsprocess.

  • Stadsbyggande bidrar till att livsvillkoren blir mer jämlika

    Hur vi planerar och bygger påverkar jämlikhet och social hållbarhet i städerna. Det konstaterar Ann Legeby, professor i tillämpad stadsbyggnad på KTH.