Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 5

 • Framtidens stad – hur vill du ha den?

  I framtidens stad är bilen passé. Du vill kunna gå till jobbet – inte sitta i bilköernas limbo och ingenmansland. – Mycket tyder på att det bilsamhälle vi byggt upp står i vägen för urbaniseringen. Bilismen gynnar inte längre tillväxten utan snarare tvärtom, säger Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare på KTH.

 • Utan bina stannar världen

  Hallå där, Meta Berghauser Pont, forskare på Arkitekturskolan, som fått bidrag för att studera hur vilda bin kan få bättre livsvillkor i Stockholm.

 • ”Inkluderande samhällen ger högre ekonomiskt välstånd”

  I två uppmärksammade böcker har han diskuterat vad han kallar den kreativa klassens betydelse för innovation och ekonomisk tillväxt i urbana områden. Men i sin senaste bok tar han också upp myntets baksida, segregation och ojämlikhet. Den världsledande urbanforskaren Richard Florida, professor vid Martin Prosperity Institute, Rotman School of Management, University of Toronto, Kanada, har utsetts till hedersdoktor vid KTH.

 • Stadsbyggande bidrar till att livsvillkoren blir mer jämlika

  Hur vi planerar och bygger påverkar jämlikhet och social hållbarhet i städerna. Det konstaterar Ann Legeby, professor i tillämpad stadsbyggnad på KTH.

 • ”Folkbildning är mer relevant i marginaliserade stadsdelar”

  Folkbildning är en viktig del av ett demokratiskt samhälle. Och det är än viktigare i marginaliserade stadsdelar än i andra områden. Det menar KTH-forskaren Nazem Tahvilzadeh som deltar i ett seminarium om folkbildning under Järvaveckan som startar onsdag 12 juni. Ett av flera KTH-inslag under veckan.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22