Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 10

 • Strategiskt samarbete signerat

  KTH och Stockholm stad ingår nu ett strategiskt partnerskap för att långsiktigt bredda och utveckla sitt samarbete för framtiden. Genom den gemensamma avsiktsförklaringen stärks också Stockholmsregionens innovationskraft.

 • Strategiskt samarbete signerat

  KTH och Stockholm stad ingår nu ett strategiskt partnerskap för att långsiktigt bredda och utveckla sitt samarbete för framtiden. Genom den gemensamma avsiktsförklaringen stärks också Stockholmsregionens innovationskraft.

 • Sandvik och KTH i strategiskt samarbete

  KTH och Sandvik fördjupar och breddar sitt samarbete genom ett avtal om strategiskt partnerskap. Syftet är att uppnå stärkt innovationsförmåga samt stärka talang- och kompetensförsörjning inom ett brett fält av verksamhetsområden.

 • Beatrice öppnar dörren till Scania

  Har du en idé om hur lastbilen kan förbättras i framtiden, eller behöver du Scanias hjälp med en projektuppgift, en gästföreläsning eller ett studiebesök? Nu finns Beatrice Jonsson på plats på KTH Näringslivssamverkan för att förenkla kontakten mellan KTH och Scania.

 • KTH höjer nivån på industrisamarbetet

  En ny form av strategiska överenskommelser stärker KTH:s samarbete med svenskt näringsliv. Hittills har sex tunga aktörer kommit överens om en gemensam framtid med KTH. Samarbetena har slutits på ledningsnivå och ska både bidra till ökad relevans på KTH:s forskning och utbildning och öka möjligheten för företagen att utveckla sin verksamhet i Sverige.

 • Scaniachef öppnar dörren för lärare

  Att lyssna till näringslivets föreläsare kan ge nytt material till den egna undervisningen. Språkläraren Elisabeth Keller hittade flera goda exempel under den öppna föreläsningen av Scanias FoU-chef Harald Ludanek.

 • Samling kring strategisk samverkan

  KTH har sedan 2011 byggt upp ett strategiskt partnerskapsprogram som bygger på långsiktig samverkan med ett antal utvalda partners. Att programmet leder till hållbara och öppna relationer med företag och samhälle var tydligt under den första träffen mellan dagens sju partnerorganisationer.

 • Samverkan för framtiden

  Engagemang, inspiration och dialog. Det tycktes genomsyra kvällen då KTH bjudit in sina nio strategiska partners för att diskutera, ventilera och visionera kring samverkan.

 • Sverige och Japan tar gemensamt grepp kring åldrande befolkning

  En avancerad robot som klarar kirurgiska ingrepp med högre precision. Automatiserad analys av en patients röst som metod för medicinska diagnoser och individanpassad behandling. Inom sådana områden kan svenska och japanska forskare nu börja samarbeta tätare för att möta utmaningarna med en åldrande befolkning.

 • ”Ett jättebra steg för KTH”

  Knut och Alice Wallenbergs stiftelse donerar 50 miljoner kronor till Nanyang Technological University, NTU, i Singapore, ett av Asiens mest framstående universitet och en viktig partner för KTH. Genom satsningen ska 25 unga forskare från hela världen få finansiering för ett år på NTU och ett år i Sverige vid något av de svenska universitet som är engagerade i forskningsprogrammet WASP (Wallenberg AI, Autonomous System and Software program), där KTH är ett av fem partneruniversitet.