Till innehåll på sidan

Skolkansli

Skolkansliet är skolchefens centrala skolledning med funktionerna ekonomi, personal, kommunikation och utbildning. De administrativt verksamhetsansvariga på institutionerna hör också hit. Skolkansliet leds av skolans administrativa chef.

Administrativ chef

Kontakta skolkansliet

Besöksadress

Osquars Backe 31 - skolledningen
Lindstedtsvägen 30, KTH Campus - ekonomi, personal och utbildningskansli
Administrativt verksamshetsansvariga sitter på respektive institution.

Postadress

KTH Industriell teknik och management
Skolkansli
Lindstedtsvägen 30
100 44 Stockholm

Funktionsansvariga inom administration

Inom administrationen handläggs och bereds frågor inom följande områden:

Funktion Kontakt

Personal & säkerhet

Ekonomi

Utbildning

Servicecenter
(Infrastrukturfrågor)

Kommunikation

Dokumentsamordning

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2020-12-22