Till innehåll på sidan

Stödstruktur och kontakter på skolan

På ITM-skolan finns en stark och välutbyggd stödstruktur för medarbetare i deras yrkesroller. Tveka inte att ta kontakt med någon av dem som listas på den här sidan om du känner att du behöver prata om din anställning och samgåendet.

pratbubblor illustration

Ledarstöd

Den som ska leda andra i en föränderlig arbetssituation kan själv behöva stöd och någon att prata med. ITM-skolan erbjuder både ett ledarforum och andra resurser för dig som arbetar med att leda, allt för att du ska känna dig trygg i din roll och själv kunna utvecklas.

För ledare

Hälsa och mentalt välbefinnande

Hos vår upphandlade vårdgivare Avonoa har du rätt till tre kostnadsfria och anaonyma besök hos läkare eller terapeut. Behövs det fler besök kan din HR-partner godkänna det.

Folkhälsovården Avonova

Skyddsombud

Skyddsombud företräder arbetstagarna och bevakar arbetsmiljön inom sitt skyddsområde.

Skyddsombud på ITM

Huvudskyddsombud på KTH

HR-enheten

Om du vill prata med någon annan än din chef, kan du höra av dig till skolans HR-enhet. De kan svara på många olika slags frågor och även hänvisa dig vidare i de fall det behövs.

Några exempel på när du kan höra av dig till HR:

  1. Frågor gällande din anställning och anställningsförhållanden.
  2. När du behöver en objektiv tredje part att arbeta igenom en jobbrelaterad fråga eller problem med.
  3. När du (eller en medarbetare) upplever trakasserier eller diskriminering från dina kollegor, inklusive din chef.

Här hittar du alla som jobbar inom HR-enheten på ITM:

HR-enheten på ITM-skolan

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: KTH:s nya verksamhetsstöd
Senast ändrad: 2023-01-16