Till innehåll på sidan

För dig som leder andra

Den som ska leda andra i en föränderlig arbetssituation kan själv behöva stöd och någon att prata med. ITM-skolan erbjuder både ett ledarforum och andra resurser för dig som arbetar med att leda medarbetare, allt för att du ska känna dig trygg i din roll och själv kunna utvecklas.

Två eklblad

Individuell coaching

Du som är chef eller har en ledarroll inom forskning, utbildning eller verksamhetsstöd kan få kompetensutveckling och stöd i form av coachande samtal eller chefshandledning; detta för att utveckla ditt ledarskap utifrån just din arbetssituation och behoven i din verksamhet för tillfället.

Rollen som ledare är komplex, den är av både personlig och professionell karaktär och ditt ledarskap behöver ständigt vara lyhört och situationsanpassat. När nya dilemman eller svåra avvägningar utmanar – eller om du vill utveckla ditt personliga ledarskap genom reflektion – så kan chefshandledning/coaching vara ett bra verktyg för dig.

 Här finns information om ledarstöd på ITM-skolan: Stöd för dig som är ledare på ITM

Person som sitter vid skrivbord

Ledarforum – ett stöd till dig som vill bli ännu bättre

Ledarforum är en plattform på ITM som samlar aktiviteter som ska stötta dig i ditt chefskap. Ledarforum erbjuder utbildningar, workshops och inspirationsföreläsningar. I forumet kan du som chef dela med dig av utmaningar och frågor, kunna bolla med expertis och varandra – och även få hjälp med det svåra samtalet.

Maila ledarforum@itm.kth.se  för att bli insläppt i gruppen.

Grupp människor som springer i ett landskap

Information gör oss tryggare

”Att leda sig själv i tider av förändring kräver vilja och självledarskap, att leda andra i förändring kräver detsamma – och så mycket mer”.

Anna Blendow, som varit med och utvecklat ITM-skolans ledarforum, skriver om de utmaningar som kan uppstå vid förändringar och hur de kan mötas. Läs hennes blogg:

Information gör oss tryggare

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: KTH:s nya verksamhetsstöd
Senast ändrad: 2023-01-24