Till innehåll på sidan

Organisation

Skolan för Industriell teknik och management (ITM) är en av fem skolor på KTH. Skolan har två campus och sju institutioner.

Organisationsschema över ITM-skolan med delarna: Dean & Vice Dean överst; Strategic Councel, Education Board, Departments till vänster; Management group, School's Office & Directors of study till höger; Competence centers nederst.
Organisationsschema för ITM-skolan.

ITM-skolans organisation vilar på följande beståndsdelar: Skolchef och Vice skolchef, Strategiskt råd, Utbildningsråd, Institutioner, Ledningsgrupp, Skolkansli, Utbildningsansvariga samt Kompetenscentra. 

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2020-01-16