Till innehåll på sidan

Organisation

Skolan för Industriell teknik och management (ITM) är en av fem skolor på KTH. Skolan har två campus och sju institutioner.

Organisationsschema över ITM-skolan med delarna. De beskrivs även i text på sidan.
Organisationsschema för ITM-skolan.

ITM-skolans organisation vilar på följande beståndsdelar: Skolchef och Vice skolchef, Strategiskt råd, Utbildningsnämnd, Institutioner, Ledningsgrupp, Skolkansli, Utbildningsansvariga samt Kompetenscentra. 

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2022-12-22