Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Jonassons centrum för medicinsk avbildning

Centrets övergripande målsättning är att sjukvård, teknik och forskning i regionen ska bli världsledande i bildfunktion. Jonassons centrum för medicinsk avbildning inrättades 2014 efter en donation av Kerstin och Rune Jonasson.

Rune och Kerstin Jonasson

År 2011 fick KTH motta en donation om 70 miljoner kronor av Rune Jonasson (1925–2019) och Kerstin Jonasson (1923–2017). Donationen var en av de större av privat slag i KTH:s historia.

Donationspengarna ska huvudsakligen användas för forskningsändamål inom området medicinsk teknik genom anskaffning av kvalificerad utrustning för medicinsk avbildning.

Syftet är att skapa en högteknologisk infrastruktur som utgör en plattform för forskningssamverkan mellan KTH, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset inom området medicinsk teknik.

Delar av donationen kan också användas för att rekrytera spetskompetens på området. Fyra miljoner kronor är vikta åt forskningssamarbete med Sydkorea.

Skärmbild från tidningen Fair, Nordea Private Banking, 2015.

De gav bort allt

Reportagetidningen Fair från Nordea Private Banking har gjort ett reportage om KTH:s donatorer Kerstin och Rune Jonasson i sommarnumret 2015. 

De gav bort allt (PDF 7,9 MB)