Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Introduktion till svenska språket och kulturen

Kursen fokuserar på svenskt vardagsliv och syftar till att ge studenten grundläggande ”överlevnadskunskap” i svenska, liksom en introduktion till Sveriges historia, kultur och moderna samhälle.

Behöriga kursdeltagare

  • Avgiftsbetalande internationella masterstudenter och stipendiater på masternivå, inklusive studenter inom ett Study Abroad Programme är garanterade plats på kursen. Efter avslutad kurs har denna grupp studenter möjlighet att läsa ytterligare två kurser: Fördjupningskurs i svenska under andra terminen vid KTH och Svenska för yrkeslivet under den tredje terminen. 
  • Övriga internationella masterstudenter är välkomna att läsa introduktionskursen, men är inte behöriga att söka de två fortsättningskurserna. Dessa bör istället undersöka möjligheten att läsa våra poänggivande kurser i svenska .

Kursen ges varje hösttermin (period 1 och 2) och startar ca två veckor in på terminen. Kursen är avgiftsfri och ger inga högskolepoäng. 

Kursupplägg

För att tillgodose alla studenters behov och önskemål är kursen uppdelad i tre olika delar: en kort introduktion och två olika fortsättningsspår. Studenterna kan delta i alla tre delarna eller bara en eller två av dem.

För studenter som inte har tid att gå en hel kurs men ändå vill lära sig grunderna i det svenska språket och få en kort introduktion till svensk kultur och samhällsliv erbjuder vi tre introduktionsföreläsningar i september. De studenter som anmäler sig till introduktionsföreläsningarna får också tillgång till en självstudiekurs så att de kan fortsätta lära sig svenska i sin egen takt efter introduktionen.

För studenter som vill lära sig mer om det svenska språket och samhället efter introduktionen erbjuder vi två spår: svenska språket och svensk kultur. Studenten kan välja att delta i ett av spåren eller båda.

Föreläsningarna äger rum på KTH campus under sen eftermiddag/kväll. 

Anmälan

Ett anmälningsformulär till HT24 kommer att finnas tillgängligt här från 19 augusti 2024.

Kontakt

För frågor angående registrering, kursinnehåll, etc., kontakta Karin Borell: kborell@kth.se .

Fortsättningskurser

Efter avslutad kurs har internationella betalningsskyldiga masterstudenter möjlighet att läsa ytterligare två kurser: Fördjupningskurs i svenska  under andra terminen vid KTH och Svenska för yrkeslivet  under den tredje och fjärde terminen.

Övriga internationella masterstudenter bör istället undersöka möjligheten att läsa våra poänggivande kurser i svenska .