Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Avgiftsfria, icke poänggivande kurser för internationella masterstudenter

Avgiftsbetalande internationella studenter och stipendiater på masternivå, inklusive studenter inom Erasmus Mundus, EIT, and SAP, som ska läsa sitt första år på KTH är välkomna att läsa fyra avgiftsfria men icke-poänggivande kurser i engelska och svenska.

Studieförberedande kurs i engelska

Studieförberedande kurs: Studieteknik och engelska för akademiska ändamål   i augusti, före första terminen på KTH

Svenskapaketet

Masterstudier vid KTH sker på engelska, men för internationella masterstudenter som vill lära sig svenska erbjuder vi också ett paket bestående av tre kurser:

Introduktion till Sverige, språk och kultur

Introduktion till svenska språket och kulturen  första terminen på KTH, period 1-2

Svenska - fördjupningskurs

Fortsättningskurs i svenska  andra terminen på KTH, period 3-4

Svenska för yrkeslivet

Yrkessvenska för akademiker  tredje terminen på KTH, period 1-2

Certifikat i global kompetens (poänggivande)

Global kompetens är allt mer efterfrågat i arbetslivet och är en förutsättning för att framgångsrikt kunna arbeta i vårt globaliserade samhälle. För att möta dessa behov erbjuder KTH ett certifikat i global kompetens som består av tre delar; två kurser och din utlandsvistelse.

Certifikat i global kompetens

Språkcafé och tandempartner

På KTH kan du förutom kurserna öva på språket utanför klassrummet genom att delta i språkcafé  eller skaffa dig en språktandempartner .

Kontakt

Om du har frågor kan du mejla language-communication@kth.se .