Till innehåll på sidan

Skapa gemensamma riktlinjer för tandempartnerskapet

I början av ett språktandempartnerskap kan det vara nyttigt att klargöra vad era förväntningar är och när ni är tillgängliga för att se till att er upplevelse blir trevlig och berikande. Svara på frågorna nedan och ta med det här papperet till det första mötet med din partner. Att diskutera svaren kommer att hjälpa er att komma igång och att utveckla ett framgångsrikt tandempartnerskap.

1. Vad fick dig att söka dig till ett tandempartnerskap?

2. Hur länge vill du att tandempartnerskapet ska pågå?

3. Vilka av följande färdigheter vill du utveckla?Vad prioriterar du?

 • Muntlig kommunikation
 • Att läsa
 • Att lyssna
 • Att skriva
 • Specialiserat vokabulär
 • Övrigt

4. När vill du träffas? Hur många timmar?

5. Hur vill du att ni kontaktar varandra?

 • Telefon
 • Mail
 • Chatt
 • SMS

6. Hur vill du helst att ni genomför era möten?

 • Personliga möten
 • Telefonsamtal
 • Mail
 • Brev

7. Var vill du att ni träffas?

 • På KTH
 • I KTH-biblioteket
 • På ett café, en bar eller en restaurang
 • Hemma
 • På allmänna evenemang (t.ex. idrottsevenemang eller kulturella evenemang)
 • Någon annanstans

8. Vilken typ av ämnen tycker du om att diskutera? Gör en personlig lista.

____________________

____________________

____________________

9. Hur lär du dig bäst? (t.ex. genom att prata/skriva/lyssna/titta på TV)

10. Hur vill du bli rättad?