Till innehåll på sidan

KTH Innovation Brighter Program

KTH Innovations Brighterprogram är ett inspirations- och internationaliseringsprogram för tidiga startups- och forskningsbaserade kommersialiseringsprojekt med potential att nå en global marknad.

Om programmet

Programmet innefattar: Fyra-fem förberedande workshops mellan juni och oktober, följt av en veckas program i en global innovationshub. Programmet avslutas med en sista workshop i Stockholm.

Programmet pågår: Planeringen för 2021-års Brighterprogram pågår. 

Kostnad: KTH Innovation står för kostnaden för programmet och boende under resan för upp till två personer per team, men teamen står själva för resekostnader. Vissa måltider ingår. Vi tar inget ägande i din idé. 

Antagningsperiod: Planeringen för 2021-års Brighterprogram pågår. 

Antagningskriterier: Studenter, forskare, eller anställda på KTH som driver startup-projekt eller forskningsbaserade kommersialiseringsprojekt med ambitionen att bygga ett bolag som kan växa internationellt kan söka till programmet. 

Efter programmet: efter programmet har du ökat dina insikter om vad som krävs för att nå en global marknad. Du kommer ha utökat ditt nätverk och ha förbättrat din pitch och kommunikation. 

Uppdatering om programmet 2021

Årets program kan komma att flyttas fram eller genomföras digitalt på grund av restriktioner till följd av spridningen av covid-19. 

Om Brighterprogrammet

Brighter är KTH Innovations internationaliseringsprogram som löper årligen sedan 2013. Efter noggranna förberedelser i Stockholm tar KTH Innovation varje år med startups och forskningsbaserade kommersialiseringsprojekt från KTH till utvalda, globala innovationshubbar, där de får möjligheten att tidigt komma i kontakt med en global marknad.

Efter resan avslutas programmet gemensamt och det projekt som bäst dragit nytta av programmet vinner ett pris för att möjliggöra ytterligare resor för internationalisering. 

Frågor och svar 

Vem kan söka?

Studenter, forskare, eller anställda på KTH med ett startup-projekt eller forskningsbaserade kommersialiseringsprojekt i relativt tidigt stadium. Du har grunden till ett team, och har börjat verifiera att ditt projekt har marknadspotential. Du har ambitionen att bygga att bolag som kan växa internationellt.

Kärnan i teamet ska bestå av nuvarande (eller nyligen utexaminerade) studenter, forskare eller anställda på KTH.

Vad ingår i programmet?

1. Förberedelser

Innan resan deltar du vid tre till fem tillfällen på plats i Stockholm. Du får:

  • En introduktion till den globala marknaden och den innovationshub du reser till
  • Sätta individuella mål och förbereda dig inför kund- och marknadskontakter
  • Utbyta erfarenheter med de andra deltagarna i programmet och med dess alumner
  • Stöd i att organisera individuellamöten
  • Pitchtränings-workshops
  • Tillgång till KTH Innovations globala nätverk, inklusive industrikontakter, akademin, internationella handelsorganisationer och KTH-alumner

2. Under resan

I slutet av oktober/början av november åker ditt team till av de tre städerna, där ni får ta del av ett intensivt program.

  • Besök, möten och diskussioner med noga utvalda, framstående institutioner, företag och entreprenörer
  • Inspiration, insikt och utveckling för ditt projekt
  • Möjligheter att genomföra individuella möten och besök
  • Utforska och öka din förståelse om den globala marknaden

3. Uppföljning

Vi avslutar programmet hemma i Stockholm, där vi utvärderar, följer upp kontakter och förbereder dig på nästa steg i din utveckling.

Vad kostar programmet?

KTH Innovation står för kostnaden för programmet och boende i New York, München eller Boston för upp till två personer per team, men teamen står själva för resekostnader*. Vissa måltider ingår.

*Det finns vissa möjligheter finns för att söka finansiering för resekostnader inom KTH Innovations VFT-1 finansieringsprogram. 

Frågor

Om du har några frågor, maila oss på innovation@kth.se