Till innehåll på sidan

KTH Innovation Brighter Program

KTH Innovation Brighter Program är ett inspirations- och internationaliseringsprogram för tidiga startups- och forskningsbaserade kommersialiseringsprojekt med potential att nå en global marknad. Programmet genomförs i år digitalt.

En gata i Tokyo

Om programmet

Programmet innefattar: Två förberedande workshops i oktober, följt av en veckas digitalt program med fokus på en global innovationshub i början av november.

Programmet pågår: Oktober-november 2021.

Kostnad: Programmet är kostnadsfritt.

Antagningsperiod: 26 augusti till 17 september, 2021.

Antagningskriterier: Studenter, forskare, eller anställda på KTH med ett startup- eller nyttiggörandeprojekt och ambitionen att bygga ett bolag som kan växa internationellt kan söka till programmet. Programmet är också öppet för studenter och anställda vid de lärosäten KTH samarbetar med inom innovationskontoret.

Efter programmet: efter programmet har du ökat dina insikter om vad som krävs för att nå en global marknad. Du kommer ha utökat ditt nätverk och ha förbättrat din pitch och kommunikation. 

Brighterprogrammet genomförs digitalt 2021

Efter förberedande workshops i oktober anordnar vi en vecka full av digitala aktiviteter med fokus på Boston, Tokyo och London. I år fokuserar programmet särskilt på hållbarhetsfrågor. 

Lär dig om den lokala företagskulturen, lär känna nyckelpersoner i respektive stad, träffa lokala entreprenörer och få mentorskap från experter. 

Tre städer med olika fokus

Boston passar för dig med projekt inom life science och medtech, Tokyo är rätt för dig med projekt inom smart industri, robotik och hållbara städer, och London är staden för dig med fokus på mjukvara eller B2c. 

Petra Szeszula

- Eftersom programmet var digitalt kunde jag besöka nya platser och träffa människor från hela världen. Om jag skulle ha behövt resa fysiskt så hade jag bara kunnat vara med i en stad, om ens det. Nu när jag kunde besöka flera platser så insåg jag att alla kulturer är olika och hur viktigt det är att anpassa sitt eget synsätt till olika perspektiv.

- Petra Szeszula, medgrundare av Andning Med och deltagare i Brighter Digital 2020

Om Brighterprogrammet 

Brighter är KTH Innovations internationaliseringsprogram som löper årligen sedan 2013. Mellan 2013-2019 tog KTH Innovation varje år med startups och forskningsbaserade kommersialiseringsprojekt från KTH till utvalda, globala innovationshubbar, där de fick möjligheten att tidigt komma i kontakt med en global marknad. Sedan 2020 genomförs programmet digitalt, vilket ger möjlighet att få insikter i fler marknader under samma programomgång.

Frågor och svar 

Frågor

Om du har några frågor, maila oss på innovation@kth.se