Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH Innovation Brighter Program- Class of 2019

Dessa projekt deltog i KTH Innovation Brighter Program 2019. Resan gick till New York, München och Boston.

Ett program för tidiga startup-projekt

Dessa team testade sina idéer på den globala marknaden i Brighter-programmet. Många är fortfarande aktiva idag, medan några validerades på marknaden och stängdes ner. Oavsett resultatet så lärde sig deltagarna av sin tid i Brighter-programmet och från att utveckla en idé. På den här sidan kan du se hur de beskrev sig själva vid tiden för sin resa.

Du kan hitta aktuell information om teamen som fortfarande är aktiva genom att besöka deras hemsidor.

Boston

Flexpenser

Flexpenser har utvecklat en mikro-dispenser för långtidsförvaring och kontrollerat utsläpp av vätskor. Deras lösning är självförslutande och lufttät och har ett stort antal användningsområden. Den lämpar sig för förvaring av känsliga vätskor som kemikalier, lim och smörjmedel.

Besök hemsidan

Biomedical Bonding

Biomedical Bonding utvecklar lim som kan skräddarsys på plats under operation. Med fokus på den ständigt växande marknaden för benfrakturer och restoration utvecklar de nya kirurgiska metoder, med teknik som står för ett paradigmskifte i frakturfixering och gör metallimplantat obsoleta.

Besök hemsidan!

Sensivo

Sensivo utvecklar ett GDPR-godkänt kalkylblad som är specialanpassat för modern klinisk forskning och hanteringen av personuppgifter. De ger kliniska forskare ett nytt sätt att arbeta med data på ett samarbetsvänligt och molnbaserat sätt, där integriteten går först.

Besök hemsidan

Gelo

Gelo har utvecklat en antibakteriell gel för kirurger som vill minska infektionsrisken efter kirurgiska ingrepp. Gelen förhindrar bakterietillväxt på vävnadsytor i sår och innehåller varken antibiotika eller antiseptiska tillsatser. Den bryts ned i kroppen efter användning.

Jaisy

Jaisy har tagit fram en lösning för direkt, icke-invasiv diagnostisering av gulsot för nyfödda. Deras enhet är liten och enkel att använda, och skickar snabbt en diagnos direkt till din smartphone.

New York

Ellure

Med sin avancerade produktions- och AR-teknik vill Ellure ge dig möjligheten att förstärka ditt personliga uttryck. Ellure erbjuder en skräddarsydd lösning, där du kan välja färg och få ett 3D-printat läppstift inom fem minuter.

ellure.se

Noteful AI

Noteful AI är en specialiserad investerings och informationsplattform för mobiler, som förenklar investerares dagliga beslutsprocesser. Dessutom hjälper Noteful finansjournalister, -bloggare, -analytiker, och -mediamarknader att på en helt ny nivå utvärdera sin läsekrets. De använder maskininläsning för att hitta nyckelplatser i texten och kan extrahera konfirmationsbias både från läsare och författare. De vill demokratisera vetande genom att skifta konversationen från digitalt oväsen till uppskattandet av relevans.

Veponic - Mälardalens högskola

Veponic skapar en lokal tillgång till matproduktion året runt om på en resurseffektivitet sätt som bidar till att minska miljöpåverkan samtidigt som vi ekonomisk relevant till dagens marknadspris. Veponics vertikalodlingssystem ökar produktionen samtidigt som den minskar resursanvändning.

MIA (My Investment Advisor) - Handelshögskolan

För de som tycker att investering är svårt och tidskrävande och som bryr sig om sin påverkan på planeten, skapar MIA en app som låter dem skapa en skräddarsydd portfölj baserat på sina värden. Deras lösning är enklare att använda och att personifiera än existerande lösningar idag.

Art_Value

Med en innovativ, högteknologisk, och säker blockchainlösning tar Art_Value digital konst ut i världen och ger alla rätten att skapa, äga, och handla den. Art_Value har skapat ett verktyg där blockchainteknik ger möjligheten att skapa unika, användargenererade siffror och översätta dem till konst.

München

INVOIER

INVOIER hjälper företag identifiera när deras klienter kommer betala sina fakturor, och tillhandahåller lägre kapitalkostnad genom att presentera en ny möjlighet för investerare som letar efter riskanpassad avkastning.

Besök hemsidan

IPercept

IPercept har utvecklat en ny mätmetodik, som med hjälp av maskininlärning ger möjligheter för att förutsäga underhåll av produktionsutrustning. Deras verktyg skapar ett prisvärt och meningsfullt periodiskt informationsflöde som minskar oplanerad stopptid och ökar utrustningens effektivitet

www.ipercept.io/

Icarus Digital Math

Det här forskarteamet har utvecklat en mjukvara för flödesberäkningar inom aerodynamiksimuleringar som kan användas för flygindustrin, rymd och för fordonsindustrin. Mjukvaran är tio gånger snabbare och billigare än de större globala spelarna på marknaden. Verktyget används idag i undervisning för studenter på KTH, och har fått erkännande från NASA. Teamet har inlett ett samarbete med Ferraris Formula 1-stall samt ett pilotprojekt med Norwegian.

Besök hemsidan

SKOPAS

Med bas i KTH-forskning utvecklar SKOPAS s effektiva, säkra och hållbara energilagringssystem, som komplement till litiumbatterier. Deras hybrid-superkapacitorer är vattenbaserade, vilket gör dem mer miljövänliga.