Till innehåll på sidan

Nobula

3D-printning av glas.

Nobula är världens första företag för tillgänglig 3D-printning av glas. Forma transparent glas på ett snabbt, billigt och energieffektivt sätt.

Team: Michael Fokine, Chunxin Liu, Taras Oriekhov

www.nobula3d.com

Nästa steg: Sting

Efter förinkubatorprogrammets slut gick teamet vidare till acceleratorn Sting.