Till innehåll på sidan

SaniSOLE

Med hjälp av biopolymerer som extraherats från jordbruksbaserad biomassa utvecklar det här teamet miljövänliga alternativ till sanitetsprodukter som blöjor och bindor, vilka idag nästan uteslutande produceras av oljebaserade råvaror.

Team: Antonio Capezza, Björn Birdsong, Mercedes Bettelli & Richard Olsson